01.05.19 DI Service Nyheder

Lovændring skal give mindre bøvlede regler for udenlandske medarbejdere

Folketinget har vedtaget en række lovændringer, der skal gøre hverdagen enklere for virksomheder, som ansætter udenlandske medarbejdere. Den nye lovgivning træder i kraft pr. 1. juni 2019.

Lovændringerne er en del af et lovforslag, L151, der blev fremsat af regeringen i starten af februar. Forslaget skulle gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække og ansætte kvalificerede udenlandske medarbejdere. Under behandlingen i Folketinget over de seneste måneder er det ikke lykkes regeringen at skabe opbakning til hele lovforslaget. Derfor er lovforslaget blevet splittet op for at give de politiske partier mulighed for at stemme for de elementer, som de kan bakke op om.

Ændringerne inkluderer blandt andet smidigere regler for virksomhedscertificering og korttidsophold efter fast track-ordningen samt en række andre regelforenklinger.

Fremover vil myndighederne også have pligt til at af egen drift at orientere den eller de arbejdsgivere, som en udlænding har arbejdet for i de sidste tre måneder, hvis vedkommendes opholdsgrundlag bortfalder.

Som en del af den skærpede indsats for at bekæmpe illegal arbejdskraft, indføres der samtidig højere bøder, når arbejdsgivere bevidst bruger ulovlig arbejdskraft.

DI Service ser ændringerne som et skridt i den rigtige retning, men vi havde helst set, at partierne også havde stemt for at sænke grænsen på beløbsordningen og udvide positivlisten for at åbne for mere arbejdskraft fra lande uden for EU/EØS.

Læs mere her.