27.06.19 DI Service Nyheder

Politisk forståelse mellem regeringen og støttepartier er en buket med roser og torne

Et kig på den politiske forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten  åbenbarer en blandet buket af forslag med både roser og torne for danske servicevirksomheder.

En af de største udfordringer, som servicevirksomheder står over for, er manglen på medarbejdere. Hver femte virksomhed melder om mangel på arbejdskraft, der begrænser produktionen. Derfor er det positivt, at parterne er blevet enige om tiltag, der skal sikre, at flere bliver på arbejdsmarkedet.

Regeringen og støttepartierne viser også positive takter med deres hensigtserklæring om, at flere udenlandske medarbejdere får mulighed for at bidrage til det danske samfund. Det haster med at finde konkrete løsninger, der giver servicevirksomhederne mulighed for at rekruttere medarbejdere. Det er forudsætningen for Danmarks fortsatte vækst og velfærd.

Udenlandske medarbejdere

Regering vil ifølge den politiske forståelse sikre, at virksomheder, der oplever konkret mangel på arbejdskraft på minimum faglært niveau, hurtigt og smidigt kan tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Dog er det op til en ny beskæftigelsesminister at definere indenfor, hvilke stillingsbetegnelser der kan rekrutteres.

En DI-analyse har vist, at danske servicevirksomheder er gode til at flytte mennesker fra samfundets udskiftningsbænk ind på arbejdsmarkedet, og derfor kan servicevirksomheder også være en del af løsningen på at få flere indvandrere i job.

DI ser frem til at indgå i drøftelserne om en konkret model for, hvordan flere udenlandske medarbejdere kan indgå på det danske arbejdsmarked.

Få konkrete forslag til finansiering af et øget offentligt forbrug

Den politiske retning i de næste fire år skal ifølge de fire partier baseres på en ansvarlig økonomisk politik, hvor de vil skabe større økonomisk råderum og samtidig øge det offentlige forbrug.

DI Service noterer sig en ubalance i aftalen mellem de mange forslag, der øger de offentlige udgifter, og de få og ukonkrete forslag til at finansiere dem. Her kunne regeringen med fordel inddrage servicevirksomhederne som en del af velfærdstilbuddene til borgerne.

I Danmark har vi lang tradition for at samarbejde på tværs af den offentlige og private sektor. Der er mange gode eksempler på, at servicevirksomheder hjælper med at løse velfærdssamfundets udfordringer i både stat, kommuner og regioner.

Ved at samarbejde mere om udviklingen af den offentlige sektors opgaver kan danske servicevirksomheder sikre investeringer i smartere, billigere og bedre velfærd. På den måde kan vi styrke kernevelfærden.  Derfor anbefaler vi, at regeringen i højere grad inddrager servicevirksomhederne i løsningen af samfundsopgaver.

Du kan læse hele den politiske forståelse mellem partierne her