28.03.18 DI Service Nyheder

Retningen er rigtig – men de ældre mangler reelt frit valg

Regeringen stiller under overskriften ”Værdighed i ældreplejen – en hjertesag” skarpt på en række initiativer, der skal styrke ældreplejen. Regeringens initiativer trækker i den rigtige retning, men DI mener, der er behov for flere initiativer, hvis de ældre reelt skal have et frit valg.

Regeringen har netop offentliggjort et katalog med de initiativer på ældreområdet, der er gennemført de seneste år. Det fremgår af kataloget, at regeringens ældrepolitisk bygger på fem grundlæggende værdier: Indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskelighed i fokus, gode oplevelser og en værdig afslutning på livet. Værdier, som vi kan samles om, og som private virksomheder og medarbejdere støtter og kan bidrage til.

Se regeringens katalog: ”Værdighed i ældreplejen – en hjertesag”.

Til styrkelse af de ældres selvbestemmelse peger på regeringen på initiativer som frit valg af genoptræning ved udskrivning fra sygehus, politisk aftale om forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen, klippekort til plejehjemsbeboere, pulje til mere hjemlighed på plejehjem samt plejehjemsoversigt.

- DI er helt enig i, at det er vigtigt, at vi som borgere har stærk indflydelse, når vi får brug for pleje og omsorg. Regeringen har senest udvidet det frie valg på genoptræningsområdet, og det skal de have stor ros for, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

Regeringen fremhæver den kommende plejehjemsportal som et centralt initiativ for at styrke det ældres frie valg.

- Ældre bør ikke blive ensliggjort, fordi de flytter på plejehjem eller får brug for hjælp i hjemmet. Det er vigtigt, at også ældre borgere har mulighed for at bestemme i eget liv. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu får en plejehjemsportal, så de ældre har en reel mulighed for at skelne de forskellige plejehjem fra hinanden og vælge et sted, hvor de kan se sig selv leve. Der skal være plads til forskellighed hele livet, skriver ældreminister Thyra Frank i kataloget.

DI er enig, men savner en række væsentlige informationer.

- Den kommende plejehjemsportal er et skridt i den rigtige retning for at få skabt større gennemsigtighed i forskellene på plejehjemmene. Jeg håber dog, at der kommer endnu flere informationer på portalen om den pleje og omsorg, de ældre får. Helt konkret anbefaler vi, at der også kommer informationer om eksempelvis brugertilfredsheden og kvaliteten. Det er nødvendigt for, at de ældre og deres pårørende kan træffe et oplyst valg, siger Jakob Scharff.

Det er godt med valgfrihed, men det er afgørende, at der også er valgmuligheder, mener DI.

- Det er afgørende, at der ikke kun er mulighed for at vælge, men at der også reelt er noget at vælge imellem. Der er i dag begrænsede alternativer til de kommunale plejehjem. Hvis vi for alvor vil give de ældre medbestemmelse, skal vi give dem reelle valgmuligheder, siger Jakob Scharff.

Se DI’s forslag til et velfungerende frit valg.

Skrevet af:

Felix Dalker

Relateret