16.07.18 DI Service Nyheder

Selvfølgelig skal virksomhederne kunne tjene penge på velfærdsydelser

Private aktører sikrer variation og kvalitet i udbuddet af velfærdsydelser. Indlæg bragt i Politiken den 16. juli

Af branchedirektør i DI Service Jakob Scharff, Dansk Industri

Må der tjenes penge på velfærd? Debatten omkring det spørgsmål er på det seneste blusset op, ansporet af anklager om spekulation fra nogle leverandører og eksempler på skattefinansieret overbetaling. Og debatten er relevant og vigtig, men den er desværre kørt af sporet.

Socialområdet er præget af stor kompleksitet med omfattende lovgivning, manglende dokumentation mellem indsats og effekt, uensartet tilsyn og mangel på indkøbs- og udbudskompetence i de kommunale socialforvaltninger. Det vil i sagens natur nemt kunne føre til overpris. Et velfungerende marked kræver gennemsigtighed og fair konkurrence, så indkøberen kan udvælge de bedst egnede bosteder og finde det bedste tilbud i det konkrete tilfælde.

Men lad os slå én ting fast: Hvis enkelte brodne kar omgår reglerne, eller hvis der betales en unormal høj pris, så skal vi slå ned på det. Det kan ingen være tjent med. Det siger sig selv. Vi skal finde en løsning, hvor vi får mest mulig velfærd til de af vores medborgere med særlige behov, men fusk skal vi ikke tolerere.

Heldigvis leverer langt de fleste tilbud en god kvalitet, hvor borgere og medarbejdere trives. Blandingen mellem private, selvejende og offentligt ejede tilbud sikrer mangfoldighed og løbende udvikling af området. Det skal vi bygge videre på – ikke bryde ned. Det siger sig selv, at vi skal føre et finmasket tilsyn, og at vi skal sikre, at vi får højest muligt kvalitet for pengene. Men vi skal ikke, som det er blevet foreslået, kategorisk forbyde, at virksomheder, der leverer velfærd, må tjene penge.

Udsigten til, at deres investeringer kan give afkast, er nemlig en central del af det, der skal motivere private virksomheder til at investere i nye tiltag, som kan hjælpe flere danskere fra kanten af arbejdsmarkedet og ud i job. Og det har vi brug for. Sådanne investeringer vil kunne være med til at skabe mere succesfulde sociale tilbud.

Private investeringer og den innovation, de finansierer, kræver en fordomsfri tilgang til virksomhedsdrift. Ellers vil ressourcerne sive væk fra socialområdet, og dermed mister vi dynamik, mangfoldighed og konkurrence om at levere de bedst mulige tilbud til danskerne. En logik, hvor politikere dikterer pris og profit, har aldrig ført noget godt med sig. Vi skal i stedet investere i et tættere samarbejde mellem den offentlige og private sektor, hvis vi skal sikre innovativ kraft og udvikling. Vi skal både holde hjertet varmt og hovedet koldt.

Skrevet af:

Jakob Scharff