12.12.18 DI Service Nyheder

Velkommen til plejehjemsoversigten

Ældre og deres pårørende har nu mulighed for at træffe et mere reelt valg, når den kommende plejebolig skal findes. Gennemsigtighed og et styrket frit valg er en mærkesag for Dansk Sundhed og Velfærd, hvorfor der også er stor tilfredshed med åbningen af plejeoversigten

"I DI Service og i brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd arbejder vi for at styrke åbenheden om ældreplejen, og vi har længe støttet initiativet om en plejehjemsoversigt. Derfor betragter vi det også som en tidlig julegave, at portalen nu er færdigudviklet og klar til at køre", siger branchedirektør Jakob Scharff, DI Service.

Plejehjemsoversigten indeholder oplysninger om boliger, hvor ældre vil kunne modtage hjælp og pleje. Boligerne kan være drevet både af kommunen, selvejende institutioner eller private aktører. Uanset ejerform vil visiterede borgere fremover kunne træffe er et mere oplyst valg, når det kommende hjem skal vælges. Oversigten vil ud over en beskrivelse af de fysiske rammer og tilbudte ydelser også indeholde tilsynsrapporter samt oplysninger om sygefraværet blandt personalet.

"Med denne større åbenhed vil det i højere grad blive muligt at lære af hinanden på tværs plejehjem og ikke mindst understøtte den kvalitetskonkurrence, som i sidste ende skal gavne de ældre", siger Jakob Scharff.

Plejehjemsoversigten er igangsat som følge af Aftalen om satspuljen på ældreområdet 2018-2021. Plejehjemsoversigtens formål er at give overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejeboliger målrettet ældre samt understøtte det frie valg af plejehjem.

Vi er tilfredse med den nye plejehjemsoversigt. Nu skal vi sætte fokus på klare kvalitetsindikatorer og åbenhed om de ældres og pårørendes tilfredshed, så plejehjemsoversigten bliver endnu mere relevant og informativ Jakob Scharff
Skrevet af:

Felix Dalker