13.08.19 DI Service Nyheder

2500 kommunalpolitikere modtager DI’s ni anbefalinger til styrket offentlig-privat samarbejde

Afdæk potentialet, opdater udbudsplanen og inviter til markedsdialog. Sådan lyder tre af de anbefalinger, som DI i dag har sendt til landets kommunalpolitikere.

Foto: Getty Images

I august begynder de kommunale budgetprocesser for alvor, og kommunalpolitikere sætter nu lup på kommunens økonomi og opgaveløsning. Derfor har DI rundsendt ni konkrete anbefalinger til landets kommunalpolitikere for at inspirere til, hvordan kommunerne kan styrke samarbejdet med private leverandører.

- Private virksomheder introducerer hurtigt ny teknologi, udnytter stordriftsfordele og udvikler servicen. Derfor kan virksomhederne ofte tilbyde kommunerne en skarpere pris eller et højere serviceniveau. Og derfor giver det god mening, at kommunalpolitikerne tænker virksomhederne ind i kommunens opgaveløsning, siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI.

DI har samlet ni anbefalinger, som baserer sig på gode eksempler fra kommunerne selv. Eksempelvis Hillerød Kommune, der systematisk har afdækket sine opgaver og sammenlignet sig med omkringliggende kommuner for at identificere konkrete udbudsegnede opgaver.

Anbefalingerne er:

  1. Få kortlagt de gevinster, som din kommune allerede har opnået.
  2. Få afdækket potentialet for øget offentlig-privat samarbejde via en gennemgang af kommunens opgaveportefølje og find de udbudsegnede opgaver.
  3. Indfør en fast årlig drøftelse af mulighederne for at skabe øget konkurrence om kommunens driftsopgaver.
  4. Fastsæt en strategisk målsætning for konkurrenceudsættelsen samlet eller evt. på hovedkontoniveau.
  5. Udarbejd en udbudsplan, der giver overblik over kommende udbud og opdater mindst én gang årligt.
  6. Etabler et udbudspanel med lokale virksomheder for at få input til tilrettelæggelsen af kommunens indkøb.
  7. Tilbyd sparringsmøde mellem kommunens indkøbere og interesserede virksomheder.
  8. Indfør leverandørlister, så virksomheder kan registrere sig, hvis de ønsker at blive leverandør til kommunen.
  9. Inviter virksomhederne til markedsdialog inden udbudsmaterialet udarbejdes.

De kommunale regnskaber viser, at kommunernes samarbejde med private virksomheder i 2018 for første gang i 10 år er faldet sammenlignet med året før. Læs mere her. En samlet status på kommunerne aktuelle samarbejde med virksomheder ses her.

Tryk her for at finde en printbar version af anbefalingerne og eksemplerne fra kommunerne.