24.09.19 DI Service Nyheder

Bortvist for at stjæle bluse fra hjerneskadet kunde

En kvindelig plejer blev i forbindelse med et plejebesøg hos en hjerneskadet kunde mistænkt for tyveri. Der var tale om et alvorligt tillidsbrud i en branche, hvor tillid har afgørende betydning. Bortvisning var derfor berettiget, selvom plejeren blev frikendt i en straffesag om tyveri.

Mistanke om tyveri fra hjerneskadet kunde

En kvindelig plejer skulle kort tid efter ansættelsen aflægge plejebesøg hos en ny kunde, der var hjerneskadet.

Efter plejebesøget kontaktede kunden virksomheden, hvor plejeren var ansat, og oplyste, at hun havde fået stjålet en hvid bluse, som hang på en bøjle i hendes soveværelse.

To ansatte fra virksomheden fandt samme dag en hvid bluse magen til den, kunden havde beskrevet, i plejerens arbejdsbil. Plejeren kunne ikke redegøre nærmere for, hvordan en bluse svarende til den, der var angivet stjålet, blev fundet i arbejdsbilen.

Virksomheden bortviste medarbejderen med den begrundelse, at der var tale om et alvorligt tillidsbrud i en branche, hvor tillid mellem plejer og borger i øvrigt er altafgørende.

Frifundet i straffesag

Plejeren, som i sagen var repræsenteret af sit forbund, påstod, at bortvisningen var uberettiget, da hun var blevet frifundet for tyveri i straffesagen.

Det blev samtidig påpeget, at virksomheden ikke havde undersøgt forholdet godt nok, inden de skred til bortvisning, idet plejeren havde været i chock efter beskyldningerne og ikke fik tilstrækkelig mulighed for at forklare sig.

Plejeren gjorde gældende, at der var tale om en privat bluse, som hun havde haft med sig hjemmefra, og som hun ville bruge til at skifte, hvis hendes uniform blev snavset.

Bortvisning for tillidsbrud

Virksomheden mente, at de havde bevist, at bortvisningen var berettiget på grund af mistanke om tyveri.

Plejeren havde ikke givet sin arbejdsgiver en plausibel forklaring på, hvorfor hun havde en hvid bluse, der svarede til den bluse, som en kunde netop havde meldt stjålet efter et plejebesøg, i arbejdsbilen, når der i øvrigt var uniformspligt i virksomheden.

Hun havde på intet tidspunkt forklaret, at der var tale om en privat bluse, som tilhørte hende selv. Ej heller da plejeren efterfølgende fulgtes med en ansat i virksomheden tilbage til kunden, hvor de afleverede den i sagen omhandlede bluse.

Virksomheden henviste til, at plejeren havde udvist så mistænkelig adfærd, at de havde mistet tilliden til hende.

Forklaringen under den senere straffesag, mente de, var efterrationalisering. De henviste i den forbindelse til andre sager, hvor bortvisning blev anset for berettiget, selvom politiet havde opgivet sigtelsen for tyveri.

Bortvisningen var berettiget

Dommeren var enig med virksomheden i, at bortvisning var berettiget. Dommeren mente, at det var forståeligt, at plejeren var påvirket af situationen. Alligevel kunne og burde plejeren i løbet af dagen, hvr hun blev bortvist, have forklaret sin arbejdsgiver, hvordan blusen magen til den stjålne var endt i hendes arbejdsbil. Der var således tale om et alvorligt tillidsbrud, der gjorde bortvisningen berettiget.

Den omstændighed, at plejeren efterfølgende blev frifundet for tyveri i byretten, kunne ikke føre til en ændret vurdering.

Virksomheden blev derfor frifundet.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgiftssag af 7. juni 2019 nr. FV 2018.0163.

DI's råd

Sagen viser, at det i visse brancher, som for eksempel inden for hjemmeplejen, er altafgørende, at der er et tillidsfuldt forhold mellem borgeren og plejepersonalet. 

Hvis der er mistanke om, at plejeren har begået en strafbar handling hos en konkret kunde, vil der, hvis medarbejderen ikke har en sammenhængende forklaring, der kan tilbagevise mistanken, ofte være tale om så alvorligt et tillidsbrud, at bortvisning vil være berettiget. 

I sådan en situation vil udfaldet af en eventuel senere straffesag ikke ændre ved berettigelsen af en bortvisning.

En bortvisning er den hårdeste sanktion, en arbejdsgiver kan anvende. I bør derfor altid tale med medarbejderen, inden I gennemfører en bortvisning. Der kan være sket en misforståelse eller en fejl, og når medarbejderen har forklaret sig, vil forholdet muligvis alligevel ikke kunne bære en bortvisning, men eventuelt en opsigelse eller en advarsel.

Kontakt derfor DI for rådgivning, inden I bortviser en medarbejder.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent