26.10.20 DI Service Nyheder

Debat: Modstand fjerner fokus fra borgerne

Om et tilbud, der leverer god kvalitet, er kommunal, regional, eller privat ejet er ikke vigtigt.

Debatindlæg bragt i Sjællandske Medier d. 26 oktober 2020
Felix Dalker, sekretariatsleder, Dansk Sundhed og Velfærd

På debatsiden 19/ 10 giver Thomas Enghausen, næstformand i FOA, udtryk for, at private virksomheder ikke hører til på socialområdet, selvom de private tilbud hver dag leverer en høj kvalitet til gavn for både borgere, pårørende og kommunerne som købere af sociale ydelser.

Tillad mig at starte med en positiv tone. For vi er naturligvis enige med FOA om, at det skal handle om børn, unge og voksne, der har brug for den bedste omsorg og kvalitet med nærværende og dygtige medarbejdere.

Men de dygtige medarbejdere findes altså også i private tilbud. Her arbejder disse ildsjæle hver dag for at levere en høj kvalitet til de udsatte borgere, som det hele burde handle om.


Ideologi og kvalitet

Jeg skriver burde, for desværre handler diskussionen i øjeblikket mere om ideologi end kvalitet. Og det er synd. Eksempelvis udtalte sektorformand for social-og sundhedssektoren i FOA, Torben Hollmann, i Debatten på DR, at: »Det handler ikke om kvalitet, men at »vi« bare er imod profit.« Den holdning er selvfølgelig helt legitim, men i DI  ser vi anderledes på det. For os kommer borgerne i første række.

Om et tilbud, der leverer god kvalitet, er kommunal, regional, eller privat ejet er ikke vigtigt.

Lykkeriddere skal selvfølgelig stoppes -det siger sig selv. Men problemerne kræver andre løsninger end at forbyde hver tiende botilbud, hver femte anbringelsessted for børn og unge og hver tiende misbrugsbehandlingstilbud.

Det kræver derimod økonomiske kompetencer til Socialtilsynet, og gennemsigtighed i økonomien hos både private og offentlige tilbud. Og det kræver, at kommunerne som købere af ydelserne holder øje med kvaliteten - uanset tilbuddets ejerskabsform.

Bedre kvalitet

Ved sådanne tiltag kan vi sætte rammerne for at skabe bedre kvalitet på de tilbud -offentlig og privat, der hver dag arbejder for at bringe udsatte borgere tilbage på sporet og ind i vores fællesskab -nøjagtig som deres kollegaer i selvejende og kommunale tilbud.

Vores ønske er, at alle står fast på at fokusere på bolden -og ikke kvinden, står fast på at sikre kvaliteten i tilbuddene og ikke forbyde ildsjæle i at bidrage til en fælles opgave på det specialiserede socialområde. For private virksomheder har deres berettigelse på dette område, fordi de leverer specialiserede tilbud, som kommunen ikke selv vil etablere.

Vi har brug for alle gode kræfter til at løfte kvaliteten på socialområdet.

Om et tilbud, der leverer god kvalitet, er kommunal, regional, eller privat ejet er ikke vigtigt.

Skrevet af:

Anna Kjær Beyer