12.11.20 DI Service Nyheder

Jacobs jobsucces er resultatet af offentligt-privat samarbejde

Jacob George gik fra at være arbejdsløs til at have et meningsfuldt arbejde som p-vagt. Resultatet er en gevinst for Jacob såvel som for de investorer, som har satset penge på hans jobsucces. Investorerne indgår i et socialt investeringspartnerskab med Aalborg Kommune, hvor målet er at flytte psykisk sårbare væk fra overførselsindkomst og ind på arbejdsmarkedet.

En god investering

Jacob George kæmpede med at finde sin plads på arbejdsmarkedet, indtil han sidste år blev en del af projektet i Aalborg Kommune og fik job som parkeringsvagt. Efter 11 år som arbejdsløs, har jobbet givet ham en ny tro på sig selv og fremtiden. Jobbet har således fungeret som en investering i et mere meningsfuldt liv:

For tre år siden var jeg så bange for endnu en fiasko, at jeg havde opgivet at komme på arbejdsmarkedet. Jeg havde aldrig troet, at jeg nogensinde skulle vælge mellem jobs. Nu trives jeg i et arbejde, hvor jeg lærer en masse og har gode kolleger Jacob George

Jacobs tilbagekomst på arbejdsmarkedet er ikke kun en god investering for ham selv, men er også en god investering for Den Sociale Kapitalfond og Det Obelske Familiefond, som er dem, der har skudt penge i projektet omkring at få Jacob og 119 andre i beskæftigelse eller i uddannelse. At investere i mennesker lyder måske fremmed, men projektet er godt på vej til at nå målsætningen om, at få halvdelen af de 120 borgere i job. Først når denne målsætning er nået giver investeringen et afkast til de to investorer. Aalborg Kommune skal nemlig først betale, når de kan se det målsatte resultat. Det sociale investeringspartnerskab er altså Aalborg Kommunes mulighed for at få en løst en beskæftigelsesudfordring uden at løbe en økonomisk risiko.

Den perfekte job-matchmaking

For Jacob har jobsøgning tidligere været en lang og krævende proces, men denne gang var oplevelsen en anden. I stedet for det kommunale jobcenter, har investorerne betalt virksomheden Fokus Folkeoplysning for at stå for Jacob og de andres jobsøgningsforløb. Forløbet gav Jakob en følelse af at blive set og hørt. En tilgang, som Jacob ikke er stødt på i tidligere: 

Da jeg kom her, startede de med at spørge, hvad jeg kunne lide at lave. Det har jeg aldrig prøvet før, at de tager højde for det enkelte menneske og laver en skræddersyet løsning. Og så gik de i gang med at kontakte virksomheder, og pludselig havde jeg to jobs Jacob George

Fokus Folkeoplysning arbejder således indgående med at finde det helt perfekt jobmatch mellem kandidat og virksomhed. Hver onsdag faciliteter de en jobcafe, hvor kandidater og virksomheder kan møde hinanden. Jobcafeen fungerer både som job-matchmaking og som et forum for sparing, hvor kandidaterne kan dele joberfaringer med hinanden. De ansatte i Fokus Folkeoplysning fungerer løbende som kandidaternes jobmentorer i søgningen efter et skræddersyede job-match, hvor der tages højde for den enkeltes ressourcer og udfordringer.

Private investeringer er et afgørende bidrag til velfærden

Jacob er blot en blandt flere, som har fået jobsucces ved at deltage i projektet. Projektet løber over tre år, men allerede nu kan man se den planlagte effekt, da snart 50 procent af borgerne er i mål. De foreløbige resultater understreger allerede nu, hvorfor et partnerskab mellem en kommune og en privat investor giver mening og kan gøre en afgørende forskel for borgerne.

Gode slutresultater i Aalborg vil markere, hvordan fremtidens velfærdsdrift sagtens kan inkludere private aktører, hvor profit ikke udelukker et positivt bidrag til velfærden.

Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer