13.01.21 DI Service Nyheder

Nyt om vaccination af udvalgt frontpersonale

DI er – sammen med de private velfærdsvirksomheder - bedt om at igangsætte udarbejdelsen af lister over frontpersonale på ældre-, sundheds- og udvalgte dele af socialområdet inden for en specifik målgruppe.

Formålet med at oprette listerne er, at Satens Serums Institut kan forhåndsoprette medarbejdere i DDV, så der opnås større effektivitet i vaccinesituationen.

Når der åbnes op for, at medarbejderne i bestemt målgruppe vil blive tilbudt vaccination, vil de modtage et brev med videre information i E-boks. Medarbejderne vil blive tilbudt vaccination i et af de regionale vaccinationscentre. For alle medarbejdere gælder det, at tilbud om vaccination er frivilligt som for alle andre borgere.

Målgruppe

De ansatte, der skal meldes lister ind på snart, er alene personale, der er i Sundhedsstyrelsens prioritering af målgrupper prioriteret som målgruppe 4: ”Personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsek-toren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

De grupper, der er tale om, er:

  • På sundheds- og ældreområdet er målgruppen personale som har nær borgerkontakt.

  • På socialområdet er målgruppen personale på sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor (primært SEL §§66, 107, 108, 110, ABL §105) og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige forløb med COVID-19.

Indsendelse af lister

De private virksomheder skal indsende lister over egne medarbejdere i ovennævnte målgrupper.

Virksomheder er opfordret til at være med til at prioritere ift. hvilke personalegrupper, der meldes ind. Dvs. at det er frontpersonale med nær borgerkontakt, hvor det ikke er muligt at holde afstand. Hvis der indmeldes for store grupper, vil det have betydning for igangsættelse af vaccinationerne.

Kommuner landet over er opfordret til at gøre det samme.

Dansk Industri og brancheforeningen Dansk Sundhed og Velfærd vil være behjælpelig med at afklare de juridiske og praktiske forhold for, hvordan det kan ske på en ordentlig måde for jer og jeres medarbejdere. Det er særligt vigtigt, at være opmærksom på regler for håndtering af persondata.

Foreløbigt skal medlemmmer i brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd ikke foretage sig yderligere. I får nærmere orientering, når der er mere information omkring den videre proces.

Er din virksomhed ikke organiseret i Dansk Sundhed og Velfærd, er du velkommen til at kontakte sekretariatet for nærmere aftale.

Spørgsmål til sekretariatet

For spørgsmål bedes man række ud til chefkonsulent, Felix Dalker på fdal@di.dk eller tlf. 3377 4624.