21.02.20 DI Service Nyheder

Til børn og voksne - ikke bureaukrati

SF ønsker et forbud mod profit i private daginstitutioner. Men SF's forslag vil blotføre til endnu flere regler og mere bureaukrati til at kontrollere en profit, som reelt ikke er et problem, blogger chefkonsulent Felix Dalker.

Foto: Getty Images

I et indlæg 12. februar i Frederiksborg Amtsavis argumenterer SF's formand Pia Olsen Dyhr for et forbud mod profit i private daginstitutioner.

SF's forslag vil i virkeligheden betyde nye regler og nyt bureaukrati til at kontrollere en profit, som reelt ikke er et problem. Der bliver ikke sparet på retorisk patos, når hun maler billeder som disse: »Tænk at skulle fortælle lille Marie eller Markus, at der ikke er råd til en ekstra pædagog i deres børnehave, fordi en direktør skal have en fed hyre«. Kommunerne står med en massiv udfordring. I 2030 vil der være 430.000 børn i Danmark mellem 0 og 5 år.

Det er 18 procent flere end i dag. I de kommuner, hvor børnetallet vil stige mest, er der udsigt til mellem 22 og 35 procent flere børn frem mod 2030. Befolkningsudviklingen skaber et kæmpe behov for yderligere etableringer af daginstitutioner, hvorfor det er nødvendigt at inddrage private aktører -ikke skubbe dem væk. Tænk at skulle fortælle lille Marie og Markus, at de ikke kan få plads i børnehaven med legekammerater, fordi SF ikke vil samarbejde med den private sektor.

Unødigt bureaukrati

Et forslag mod overskud i børnehaver vil skabe en unødig bureaukratisering i kommunerne. En kontrol af overskud hos private børnehaver bliver en kommunal opgave, og i en tid med fokus på afbureaukratisering virker det besynderligt, at der nu skal skabes yderligere kontrolfunktioner, der ikke alene koster tid og penge, men samtidig heller ikke løfter kvaliteten i børnehaverne.

De pædagoger, som etablerer en privat daginstitution, er ildsjæle. Pædagogiske ildsjæle drevet af et mål om at skabe gode daginstitutioner -de er dedikerede og opsatte på at sikre, at vores børn har en tryg og udviklende hverdag. Præcis som deres kollegaer i den offentlige sektor.

Hvis fokus i de private dagsinstitutioner ikke var på kvaliteten, så havde forældrene til de over 22.500 børn, som i 2019 var indskrevet i en privat daginstitution, sandsynligvis valgt at søge andetsteds. Men de har taget et aktivt valg om, at dette alternativ er det bedste for netop deres barn.

Ingen er ens

Hverken børn eller deres familier er ens. Derfor bør vi som et moderne velfærdssamfund også sørge for, at der er et mangfoldigt udbud af børnehaver og vuggestuer til familierne. Et forbud mod overskud vil både forhindre nye tilbud i at opstå og nuværende tilbud i at udvikle sig. Vi risikerer at miste mangfoldigheden og valgmulighederne i fremtidens tilbud til børnene.

Generelt mener vi i Dansk Sundhed og Velfærd (en sektion i DI Service), at fokus bør være på kvaliteten i vuggestuerne og børnehaverne. Her er private daginstitutioner underlagt det samme tilsyn som de offentlige. Og en yderligere gennemsigtighed omkring forholdene i de enkelte daginstitutioner, som Enhedslisten foreslår, er vi fuldstændig enige i.

Debatindlægget blev bragt i Frederiksborg Amtsavis den 14. februar 2020.

Til børn og voksne - ikke bureaukrati

Download artikel
Skrevet af:

Felix Dalker