01.04.20 DI Service Nyheder

Test af medarbejdere på sundheds-, ældre- og socialområdet

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en blanket for arbejdsgivererklæring, som kan anvendes, hvor medarbejdere i kritiske funktioner har milde symptomer på Covid-19, og hvor medarbejder og arbejdsgiver finder, at der er behov for en hurtig raskmelding.

Blanketten omfatter medarbejdere, der varetager kritiske funktioner på sundheds- og ældreområdet, eller i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet.

Der er også en elektronisk version af blanketten til arbejdsgivererklæring: Arbejdsgivererklæring ved Covid-19: test af medarbejder

Ift. gennemførelsen af testen er forskellige tilgange i de enkelte regioner. 

Kilde: KL-henvendelse, 1. april 2020.

Relateret indhold