01.04.20 DI Service Nyheder

Tilbagevenden til botilbud m.v. efter ophold uden for tilbuddet

Social- og indenrigsministeriet gør opmærksom på, at et barn, en ung eller en voksen, der tager ophold i sin aflastningsinstitution eller vender tilbage til sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet, ikke kan nægtes adgang for at undgå Covid-19.

Social- og Indenrigsministeriet har de seneste dage fået et stigende antal henvendelser fra pårørende, interesseorganisationer, kommuner og konkrete tilbud, hvoraf det fremgår, at børn og unge på anbringelsessteder, i aflastningsinstitutioner samt borgere med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer på botilbud oplever udfordringer med at få adgang til anbringelsesstedet, aflastningsinstitutionen eller botilbuddet, når de vender tilbage fra besøg hos deres familie eller pårørende eller fra indkøb. Dette sker ifølge de modtagne henvendelser for at undgå smitterisiko.

 

I brev af 30. marts 2020 præcisere ministeriet, hvad der gælder i forhold til dette. Brevet kan læses i sin fulde længde her: https://sim.dk/media/37916/skrivelse-om-tilbagevenden-til-anbringelsessteder-botilbud-mv.pdf

 

Af brevet fremgår blandt andet, at anbringelsesstedet, aflastningsinstitutionen eller botilbuddet har indgået en aftale med kommunen om at levere en bestemt ydelse til den enkelte person, nemlig selve opholdet og hjælp og støtte i sammenhæng hermed.

Christine Roj-Larsen
Skrevet af:

Christine Roj-Larsen