05.05.20 DI Service Nyheder

Dansk Sundhed og Velfærd i partnerskab på ældreområdet

Gennem en bred politisk aftale om kontrolleret genåbning af plejesektoren, er det besluttet at der etableres partnerskaber på tværs af myndigheder, civilsamfund, kulturinstitutioner, private aktører og den offentlige sektor, der kan udvikle initiativer, der modvirker ensomhed, sårbarhed og støtter svækkede ældre.

Dansk Sundhed og Velfærd deltager i parterneskabet sammen med Sundheds- og Ældreministeriet, Sundhedsstyrelsen, Ældre Sagen, KL, FOA, Danske Ældreråd og række øvrige interessenter. 

Partnerskabet har til opgave at give input til Sundheds- og Ældreministeriet samt sundhedsmyndighederne i forhold til mulige løsninger til at sikre, at de enkelte plejehjem er velforberedte på en kontrolleret og forsigtig genåbning. Eksempelvis i forhold til behovet for justeringer og opdateringer af relevante retningslinjer m.v. fra Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Sektorpartnerskabet får en rådgivende og vejledende funktion.

Det første møde vil finde sted allerede tirsdag den 5. maj 2020.

Det er forståeligt, at der er et ønske om løsne restriktionerne. Men det er heller ingen hemmelighed, at vi er bekymrede for tilgængeligheden af værnemidler, behovet for ekstra hænder, klare retningslinjer og kompensation for COVID19 relaterede udgifter.

Hvis du har input og spørgsmål til arbejdet, så kontakt sekretariatet i Dansk Sundhed og Velfærd på tlf.: 3377 4624 eller på fdal@di.dk

 

Opdateres løbende.