29.05.20 DI Service Nyheder

Markant fald i eksporten vil ramme servicebranchen hårdt

Dansk eksport forventes at falde med op til 170 milliarder i 2020, og der kan gå lang tid før, at eksportvirksomhederne indhenter det tabte hjem viser ny DI-analyse. Det store fald i eksporten kommer unægtelig til at påvirke virksomheder i servicebranchen, hvor hver tredje beskæftigede i branchen er afhængigt af eksporten til udlandet.

Det forventede eksportfald er markant- og kan tage lang tid at indhente igen

Dansk eksport står til en tilbagegang på knap 13 procent i 2020. Det svarer til op mod 170 mia. kr. Dette er et større eksporttab end under finanskrisen, og det kan tage lang tid for eksportvirksomhederne at indhente det tabte igen. Mere end en tredjedel forventer først at være tilbage til normal eksportomsætning i 2022 eller senere.

Blandt alle de eksportvirksomheder, der er ramt af tilbagegang, er det halvdelen, der først i 2021 venter at være tilbage på samme niveau som før krisen. 35 procent forventer først at være tilbage i 2022, senere eller måske aldrig. Under én procent forventer at være tilbage på samme niveau som før krisen umiddelbart, når markederne åbner op.

Hver tredje job  i servicebranchen afhænger af eksporten

Virksomheder, der producerer varer, henter typisk en meget stor del af omsætningen på eksportmarkederne, men hovedparten af de danske eksportjobs findes i servicebranchen. Servicevirksomhederne har stor indirekte eksport gennem underleverancer til eksportvirksomheder. Det gælder eksempelvis særligt for rengøring og kantinedrift, som i stort omfang sælger deres produkter til industrien.

Af den grund kan coronakrisens markante afmatning af eksporten i høj grad forventes at få alvorlige konsekvenser for virksomhederne i servicebranchen. Tal fra Danmarks Statistik og DI -beregninger viser, at særligt den indirekte eksport har stor betydning for beskæftigelsen i rengøring, operationel service og rejsebureauer inden for servicebranchen.

Det statiske grundlag for opgørelsen af den eksportrelaterede beskæftigelse er ikke tilstrækkeligt detaljeret til at matche den generelle definition af servicebranchen i DI Service. Rengøring, operationel service og rejsebureauer er derfor valgt som eksempel på servicebranchen, men definitionen indeholder mere end i DI Service regi, herunder f.eks. arbejdsformidling, udlejning af materiel og anden forretningsservice.

Samlet set er hver tredje job afhængigt af eksporten til udlandet inden for rengøring, operationel service og rejsebureauer. Hvor 26 pct. af beskæftigede i servicebranchen er afhængige af den indirekte eksport via underleverancer, så er 4 pct. af de beskæftigede afhængig af den indirekte eksport igennem investeringer. Den direkte eksport udgør en relativt markant mindre andel af de beskæftigede end den indirekte eksport, hvor kun 2 pct. af de beskæftigede i servicebranchen er afhængig af den direkte eksport.

Det er især niveauet for den indirekte eksport via underleverancer, der gør sig bemærket når man sammenligninger den indirekte eksports betydning for servicebranchen med den samlede industri og alle brancheerhverv. Her udgør den indirekte eksport via. underleverancer 26 pct. i servicebranchen, imens andelen for henholdsvis industrien og alle brancheerhverv udgør 17 pct. og 11 pct. Servicevirksomhedernes rolle som underleverandør til eksportvirksomhederne viser, at de også har afgørende betydning for eksportvirksomhedernes konkurrenceevne og deres evne til at hente flere nye ordrer på eksportmarkederne.

Servicevirksomhederne kan samtidig også være påvirket af udlandet gennem datterselskaber og ansatte i udlandet. På denne måde omfavner de også globaliseringens muligheder for at gøre deres marked større. Det er dog netop globaliseringens muligheder og den øgede økonomiske integration på de internationale markederne, der samtidig gør servicebranchen sårbar over for et potentielt meget markant fald i eksporten.

DI’s eksportpakke skal holde hånden under eksportarbejdspladser

Det estimeres, at eksportbeskæftigelsen pr. 13. maj er reduceret med ca. 80.000 som følge af afskedigelser og midlertidige hjemsendelser på lønkompensation.

DI mener, at vi er nødt til at gøre mere for både at holde hånden under nuværende eksportarbejdspladser, samt at skabe rammerne for at nye eksportarbejdspladser kan komme til. Derfor lancerer DI 20 konkrete forslag til en særlig indsats for dansk eksport, som skal komme de tusindvis af virksomheder til gode, som lever af eksport. 

Eksportpakken består af fem forslag til her-og-nu tiltag, der skal igangsættes straks – samt forslag til syv nationale tiltag, fem europæiske tiltag og tre globale tiltag.

Forslagene der skal være med til at genoprette eksporten med øjeblikkelig virkning tæller:

  1. Udenrigsministeriet skal lægge alle kræfter i at redde dansk eksport, så danske virksomheder kan få fast grund under fødderne på eksportmarkederne igen.

  2. Erhvervsrejser skal genåbnes i første omgang til prioriterede destinationer. Indledningsvist kan der være behov for økonomisk støtte til at igangsætte samfundskritiske flyruter.

  3. Skatte-, moms- og toldtiltag skal understøtte eksporten, så vi løfter virksomhedernes likviditetsmæssige situation her og nu.

  4. Forskning og viden skal hjælpe os ud af krisen, og der er derfor behov for konkrete initiativer, der kan holde hånden under videntunge arbejdspladser som virksomheder har investeret massivt i at opbygge.

  5. Det indre marked skal af-coronaficeres, så de handelsbarrierer EU’s medlemslande har opsat i forbindelse med corona-krisen bliver afmonteret igen.

Du kan læse mere om pakken her.

Frederik Engelke
Skrevet af:

Frederik Engelke