08.05.20 DI Service Nyheder

Et blik ind i servicebranchens tilstand under Corona-krisen

Servicebranchen er, som resten af samfundet, påvirket af Covid-19 og den sundheds- og økonomiske krise, det har affødt. DI Service har derfor taget temperaturen på medlemsvirksomhederne: Hvor står I nu?

Servicebranchen er økonomisk ramt

I krisens spæde start, lige da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, udregnede DI, hvordan det formentlig kom til at påvirke den globale og danske økonomi. Et forventet fald i den globale handel på 2,5% i dette kvartal forventes at gøre 50.000 danskere ledige.

Servicebranchen har kontaktflader over alt i samfundet. Derfor er vores branche også økonomisk påvirket af nedlukningen. I spørgeskemaundersøgelser, sendt ud til DI’s medlemsvirksomheder i ugerne 17 og 18, har over en tredjedel tilkendegivet, at de har oplevet et omsætningstab på 11-50% sammenlignet med en almindelig uges omsætning. I forlængelse heraf forventer hver tredje virksomhed et omsætningstab på 6-20% for hele året 2020.

Socialt ansvar prioriteres højt

Det kan se dystert ud, men heldigvis er Danmark og store dele af verden i gang med at planlægge genåbningen af samfundet. Det er afgørende for, at vores virksomheder kan beholde deres ansatte og produktionshjulene derfor kan sættes i gang igen med begrænset kapacitetstab, når dette er muligt.

For servicevirksomhederne, der er adspurgt af DI, svarer knap 20%, at de vægter socialt ansvar højt i vejen ud af krisen. Det er altså ikke hvilken som helst løsning, der vil godtages for servicebranchens virksomheder, men det omdiskuterede samfundssind skal holdes for øje – selvfølgelig i kombination med reducering af omkostninger. Således, at de to vilkår står som helt essentielle prioriteringer i kriseløsningen, hvor tidligere prioriterede områder som klima, digitalisering og innovation ikke længere er øverste prioriteter i den nære fremtid.

Virksomhederne har forandret sig 

Alligevel har krisesituationen sneget forandring og innovation ind i servicebranchen. Hver anden adspurgte virksomhed svarer, at de har eller overvejer at udvikle nye varer og ydelser som følge af Covid-19. Hvordan det præcist udmønter sig er ikke klart, men det er sikkert, at forandring præger branchen i øjeblikket.

Selvom få svarer, at digitalisering står øverst på prioritetslisten, har en tredjedel af virksomhederne alligevel styrket deres online salgskanaler under krisen, og over halvdelen af de adspurgte virksomheder har øget brugen af digitale arbejdsformer under krisen. Det kan måske ses som et symptom på en afgørende ændring i vores samfund: Digitaliseringen er ikke længere en del af vores visioner, men er derimod blevet en konkret nødvendighed i vores dagligdag.