22.05.20 DI Service Nyheder

Neurorehabilitering lader sig ikke stoppe af corona

På Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, som drives af Forenede Care, har man på trods af coronavirus lykkedes med fortsat at gennemføre genoptræningsforløb.

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter åbnede i 2018, og 2 år efter har man genoptrænet i alt 100 borgere. Statistikken fortsætter, selv i en coronatid. Godt nok forløber en række ting anderledes end normalt, og især begrænsningen af pårørendebesøg har været en stor udfordring for beboerne, som gennemgår en svær tid. Louise Gade, som er forløbsansvarlig neuropsykolog, kan dog berette om, hvordan perioden med corona også har medført større samhørighed mellem beboerne, og at man via telefonsamtaler og udendørsbesøg fortsat har kunnet inddrage de pårørende i forløbet.

”Vi taler rigtig meget i telefon for tiden”

Telefonsamtaler, Skype og Facetime har fået en hel ny betydning i den daglige praksis på Ringstedhave. Dette er nemlig blevet vejen til fortsat at kunne inddrage de pårørende i genoptræningsforløbet. Louise Gade fortæller, hvordan personalet løbende ringer og opdaterer de pårørende på borgerens udvikling og forløb.

Hver anden uge afholdes der målsætningssamtaler mellem personale og borgeren. Her drøftes kort- og langsigtede mål og borgerens motivationsfaktorer. Under normale omstændigheder ville de pårørende også deltage i disse samtaler. De er nu i stedet med over telefonen, hvor de kan komme med forslag og stille spørgsmål.

Tablet inddrager de pårørende og fungerer som taleredskab

Beboerne på Ringstedhave har i perioden ikke kunnet opdatere deres pårørende på deres hverdag ligeså ofte som normalt. Derfor har flere beboere brugt en tablet til at dokumentere deres hverdag i billeder, som de har kunnet vise frem, når pårørende er kommet på udendørsbesøg. Via dette kan de pårørende hjælpe med at træne hukommelsen og taleevner med borgeren, da billederne kan skabe samtaler om oplevelser borgeren måske ellers ville have glemt.

På denne måde kan de pårørende fortsat inddrages og tage aktiv del i genoptræningen. Louise Gade fortæller, hvordan billederne især er betydningsfulde for dem, hvor taleevnen er udfordret: ”Når ordene ikke er der, kan billederne fortælle historien. Det er med til at skabe samvær og en hyggelig stund mellem familien og borgeren”.

”Vi har set, hvordan beboerne har fået mere energi og overskud, og at de er begyndt at bruge hinanden meget mere. Måske fordi de har haft brug for at opfylde deres sociale behov et andet sted, nu hvor familien ikke har kunnet komme på besøg så ofte”. Louise Gade, neuropsykolog

Større samhørighed mellem beboerne

Borgerne på Ringstedhave har under corona måttet stå sammen om det svære: at skulle undvære dem, der betyder allermest. Netop det at stå sammen om det svære har skabt større samhørighed mellem beboerne. Selvom Louise Gade har observeret, hvordan de færre pårørendebesøg  har været ualmindeligt hårdt, så har det heller ikke været udelukkende dårligt:

”Vi har set, hvordan beboerne har fået mere energi og overskud, og at de er begyndt at bruge hinanden meget mere. Måske fordi de har haft brug for at opfylde deres sociale behov et andet sted, nu hvor familien ikke har kunnet komme på besøg så ofte”.

At genskabe det hele liv

Louise Gades kerneopgave er at lave udredninger af beboernes kognitive funktionsevne. Sammen med det specialiserede personale, som består af både talepædagoger, socialrådgivere, fysioterapeuter, sygeplejersker, SSA’ere og ergoterapeuter, er de alle med til at skabe de bedste genoptræningsforløb for beboerne. Forløbene består af mere klassiske genoptræningsøvelser, men Louise Gade fortæller, hvordan man også planlægger aktiviteter såsom påskeklip og grillarrangementer:

”Det er mennesker og hele liv vi skal have genskabt, derfor er aktiviteter såsom påskeklip også vigtige at inddrage i forløbet. Men der er altid en rehabiliterende tanke bag de ting vi laver. Ved påskeklip træner man eksempelvis både finmotorik, kognition og social interaktion”.

”Det er mennesker og hele liv vi skal have genskabt, derfor er aktiviteter såsom påskeklip også vigtige at inddrage i forløbet. Men der er altid en rehabiliterende tanke bag de ting vi laver. Ved påskeklip træner man eksempelvis både finmotorik, kognition og social interaktion” Louise Gade, neuropsykolog