06.05.20 DI Service Nyheder

Pårørendebesøg i en coronatid

På Vonsildhave Plejecenter i Kolding, som drives af Attendo, forløber pårørendebesøg anderledes end normalt. Leder Ditte Korsager fortæller, hvordan besøgene foregår under COVID-19.

Allerede d. 11 marts lukkede Vonsildhave Plejecenter ned for al unødvendig trafik, herunder også besøg fra pårørende. Men efter knap to måneders nedlukning kan Vonsildhaves beboere nu igen få besøg fra familie og venner. I samarbejde med Kolding Kommune har plejecenteret fundet en løsning, som tager de nødvendige hensyn. Ditte Korsager fortæller om, hvordan beboerne er glade for igen at kunne få besøg, men at det i disse tider må foregå under kontrollerede og skærpede forhold: ”Det er udendørs besøg og de er kontrollerede. Vi har nemlig alle en interesse i at mindske smitterisikoen for beboerne, som er sårbare”.

Se Ditte Korsagers video fra de nye besøgsstationer på Vonsildhave Plejecenter:

Man kan gå tilbage og se, hvem der har været på besøg hvornår, så hvis der skulle komme et smitteudbrud, så ved vi, hvem der skal orienteres, og dermed har vi også mulighed for kortlægning af smitten Ditte Korsager

 

Hvem kan besøge og hvornår?

For at nedsætte smittepresset er der foreløbig kun mulighed for 6 besøg om dagen af en halv times varighed; 3 om formiddagen og 3 om eftermiddagen. Forud for besøgene skal de pårørende have booket en besøgstid, så personalet har mulighed for at foretage de nødvendige foranstaltninger. Derudover må der maksimum være to pårørende ad gangen, og det anbefales, at det er de samme to, som kommer på besøg hver gang. Ditte Korsager fortæller, hvordan man med denne løsning

sikrer et overblik over de besøgende:

”Man kan gå tilbage og se, hvem der har været på besøg hvornår, så hvis der skulle komme et smitteudbrud, så ved vi, hvem der skal orienteres, og dermed har vi også mulighed for kortlægning af smitten”

 

Udendørs besøg

Besøgene skal som udgangspunkt foregår udenfor med god afstand mellem beboer og pårørende. Men med svingende vejrforhold er der blevet installeret en række besøgsstationer, hvor man gennem en åben havedør kan have beboeren sidende indenfor og de pårørende udenfor under et halvtag. Et enkelt besøg måtte dog foregå under særlige forhold, da det ikke var muligt at flytte beboeren til en besøgsstation. I stedet forgik besøget i beboerens egen bolig, hvor den pårørende var iført værnemidler. Ditte Korager beretter altså om, hvordan man på Vonsildhave tager udgangspunkt i den enkelte beboer og sørger for, at alle kan få besøg på en sikker og kontrolleret måde.

 

Sæbevand, sprit og udluftning

Besøget efterfølges af en grunddig rengøring af borde, stole og håndtag; først med sæbevand og dernæst afspritning. Lokalet udluftes og gøres klar til næste pårørendebesøg.

Efter to måneders lukning for pårørendebesøg, er der rift om de 6 daglige besøgstider. For nu må personale og beboere afvente besked fra Sundhedsstyrelsen, om hvorvidt der kommer ændrede muligheder for pårørendebesøg.