02.06.20 DI Service Nyheder

Debat: De ældre fortjener valgmuligheder - i hele landet

Kommunerne har i de kommende år brug for mere end 13.000 plejehjemsboliger, bl.a. fordi der i 2030 vil være knap 160.000 flere ældre over 80 år i 2030.

Etableringen af disse plejeboliger kan bl.a. komme fra private investorer, der vil bidrage med til et mere varieret tilbud til de ældre og lokalmiljøet.

Debatindlæg bragt i Sjællandske d. 2 juni 2020
Felix Dalker, sekretariatsleder, Dansk Sundhed og Velfærd

Siden en ændring af lovgivningen omkring opførsel af friplejeboliger i 2015 har flere investorer lagt penge i etablering af friplejeboliger rundt omkring i kommunerne. Senest kunne Scandinavian Property Development annoncere, at de fra næste efterår har et friplejehjem klar i Valby med 66 moderne friplejeboliger. Her vil plejekrævende ældre kunne nyde fællesområder med en spise- og festsal samt en integreret legeplads med det nuværende kvarter. Så de ældres børnebørn og de selv kan nyde den daglige interaktion med de andre beboere i kvarteret.

Sådanne tilbud som ovennævnte findes allerede i bl.a. Frederikssund, og er undervejs i bl.a. Hørsholm og Helsingør. To særlige forhold kendetegner alle disse projekter: De er finansieret ved private investorer, og de drives af certificerede, private operatører. Fordelene ved denne konstruktion er, at det skaber mulighed for at fokusere mere på kvalitet og bedre løsninger – men det giver også plads til innovation og nytænkning af tilbuddene til de ældre.

De ældre fortjener mere forskellighed end ensartethed. Og det giver de private aktører inden for plejeboliger. For de ældre er ikke én samlet gruppe. Nogle vægter plads og luft. Andre ønsker tætte relationer med andre borgere i kvarteret. Fælles for dem er, at de fortjener sådanne tilbud, der nu åbner dørene op i Valby. Det fortjener alle ældre borgere over hele landet.

At kunne få en værdig ældrepleje er der bred enighed om på tværs af politiske og organisatoriske skel. Eftersom man gennem et langt liv har bidraget til fællesskabet og den skattefinansierede velfærd til glæde og gavn for os alle. Men den værdighed indebærer både, at man kan få en plads på det rette tidspunkt – men også, at man som borger har mulighed for at vælge netop den løsning, der passer en bedst. Valgfrihed er værdighed.

Udviklingen i Valby er blot det seneste eksempel på, at fremtiden bør indebære flere muligheder – og ikke begrænsninger – for de ældre, når de skal vælge de og deres pårørende skal vælge deres ældrebolig. Jeg kan kun håbe, at andre kommuner også vil tænke i disse baner fremadrettet.

Skrevet af:

Felix Dalker