Foto: Getty Images

04.06.20 DI Service Nyheder

Idékatalog til pårørendebesøg på plejecentre

Styrelsen for patientsikkerhed har i samarbejde med Kommunernes Landsforening udarbejdet et idékatalog til, hvordan pårørendebesøg kan foregå trygt.

Ældre på plejecentre udgør forsat en risikogruppe i forhold til smitte og komplikationer i forbindelse med COVID-19. Samtidig er det vigtigt at erkende, at de ældre også har brug for livskvalitet, som nærvær fra familie og nærmeste er med til at sikre. 

Derfor er KL og Styrelsen for Patientsikkerhed gået sammen om at udvikle konkrete ideer til, hvordan besøg kan blive afviklet med mest muligt nærvær og mindst mulig smitterisiko.

Idékataloget er henvendt til plejecentre og personale og kan frit benyttes til inspiration i hverdagen.