24.09.20 DI Service Nyheder

Kommunal prisdumping i ældreplejen

Mere end hver fjerde virksomhed mener, at kommunerne opererer med urimeligt lave priser for ydelserne i hjemmeplejen.

Den kunstigt lave pris gør det umuligt for private virksomheder at konkurrere.

Kommunerne dumper priserne i fritvalgsordningerne i hjemmeplejen. Det er den væsentligste årsag til, at der ikke er flere private leverandører i ældreplejen. Sådan lyder den klare besked fra 26 procent af de private virksomheder.

Resultaterne bekræftes af tal fra Konkurrencestyrelsen. Siden fritvalgsordningen blev indført har Styrelsen afsluttet 16 sager, der omhandlede prissætningen i kommunerne. I ni af sagerne havde kommunerne sat priserne for lavt, mens det modsatte kun var tilfældet i en kommune.