15.01.21 DI Service Nyheder

COVID-19: Vaccination af udvalgt frontpersonale

Her finder du information om, hvordan private arbejdsgivere kan opgive oplysninger på frontpersonale, der ønsker vaccination. DI Service indsamler oplysningerne til Statens Serum Institut.

OBS

Pt. er sidste frist for indsendelser af data fredag d. 5. marts kl.10.00. Vi opdaterer løbende, når vi ved mere og om muligheden for at indsende data på ny.

Som led i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram kan privatansat frontpersonale, på ældre-, sundheds- og udvalgte dele af socialområdet nu blive vaccineret mod covid-19. Som DI-medlem og arbejdsgiver på ældre-, sundheds- og socialområdet kan man opgive oplysninger på frontpersonale, som ønsker vaccinationen.

DI Service indsamler oplysningerne fra medlemmer i lister til Statens Serum Institut.

Hvis du vil høre mere om medlemskab af DI, kan du kontakte sekretariatet i branchesektionen Dansk Sundhed og Velfærd. NB.: medlemskab er ikke et krav for indberetning til vaccinationsbestilling til os.

DI Service har indgået en databehandleraftale med Statens Serum Institut, hvor arbejdsgivere kan oplyse cpr-numre på ansat frontpersonale, der ønsker vaccination mod covid-19. DI Service samler oplysningerne i en samlet liste til Statens Serum Institut, som opretter frontpersonalet i Det Danske Vaccinationsregister.

Frontpersonale, som ønsker vaccinationen vil modtage et brev i e-Boks, hvor de vil vil blive tilbudt vaccination i et regionalt vaccinationscenter.

Bemærk at ældre og sårbare borgere vil blive prioriteret over frontpersonale, og derfor kan det ikke garanteres præcis hvornår vaccinationen kan tilbydes.

Oplysningerne indsamles for at være klar til, når der åbnes bredt op for at frontpersonale kan vaccineres.

Hvem kan blive vaccineret?  

Arbejdsgivere kan opgive oplysninger på frontpersonale med nær borgerkontakt og hvor det ikke er muligt at holde afstand. Frontpersonalet er dermed i målgruppe 4 i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram:

 ”Personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.

Vaccinationen tilbydes frontpersonale på:

  • Sundheds- og ældreområdet, som har nær borgerkontakt.

  • Socialområdet i sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor (primært SEL §§66, 107, 108, 110, ABL §105), og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige forløb med COVID-19.

Hvordan opgives oplysninger om frontpersonale, der ønsker vaccination?

Du skal først downloade formularen her og opgive oplysninger om dit frontpersonale. Klik her og download formularen.

Når formularen er udfyldt sende denne retur til coronavaccine@di.dk som sikker post. Det betyder, at den mail, der sendes skal være TLS krypteret under forsendelsen.

Bruger du gmail, Outlook, live, TDC, telenor eller andre store udbydere, er dine mails TLS krypteret, når du afsender dem. Skulle din mail ikke være TLS krypteret, vil du i afsendelse af din mail blive oplyst, at vi ikke kan modtage mailen.

Angående indberetning af data skal der alene indsendes personnumre på de berørte medarbejde som en excell-fil i følgende format: 010199-1234. DI har ikke mulighed for at oplyse rækkefølge eller prioritering inden for gruppen. De personer, der indberettes på listen vil – når der åbnes for vaccination – modtage en invitation til vaccination i deres e-Boks med nærmere oplysninger om tid og sted. DI kan ikke tilgå de informationer.

DI har tilbudt at indsamle lister med medarbejdere fra de sociale tilbud, der ikke er medlem af en af de fire brancheorganisationer.

Slutteligt understreges det, at det alene er frontpersonale omfattet af ovennævnte målgruppe, som skal meldes ind. Borgere på de forskellige tilbud indmeldes særskilt efter nye udmeldte procedure, når det er aktuelt.

Her kan du finde en Q&A vedrørende vaccination af frontpersonale på ældre-, sundheds- og socialområdet.

 

INFOBOKS

Spørgsmål og svar om vaccination mod covid-19 fra Sundhedsstyrelsen: Om vaccinerne - Sundhedsstyrelsen

Information om målgrupperne i Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram: Om målgrupper for vaccination - Sundhedsstyrelsen

SPØRGSMÅL

For spørgsmål bedes du skrive til coronavaccine@di.dk.