29.01.21 DI Service Nyheder

Kviktest af personale på plejehjem, sociale tilbud og daginstitutioner

Fra mandag d. 1 februar 2021 kan ansatte, efter planen, på private tilbud blive testet for COVID-19. De private tilbud skal tage kontakt til deres beliggenhedskommune, for at blive omfattet af testordningen.

Stor kviktestkapacitet landet over

Fra på mandag den 1. februar 2021 træder det nye udbud af kviktest i kraft, hvilket betyder, at SOS kommer til at dække Region Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland, mens Care Link kommer til at dække Region Syddanmark. Der vil være en samlet kapacitet på 100.000 kviktests dagligt, heraf 60.000 mobile.

Hvem prioriteres i testordningen?

KL har været i tæt dialog med Danske Regioner, Justitsministeriet og Sundhedsministeriet for at få fastlagt de nationale rammer om kviktests.

Her ses den overordnede testprioritering:

  • De næste 14 dage er plejehjem hovedprioriteten for kviktests. I den periode testes plejehjem som udgangspunkt med antigentest de dage, hvor der ikke pcr-testes, dvs. fem dage om ugen. Dette vil i denne periode lægge beslag på langt størstedelen af den mobile kviktestkapacitet.
  • I det omfang der ud over plejehjemmene er ledige mobile test til rådighed, skal disse gå til de sociale tilbud og dernæst til daginstitutioner mv.
  • Det betyder også, at det ikke bliver muligt (eller kun i meget begrænset omfang) at teste daginstitutioner med mobile test i de næste 14 dage.
  • Når de 14 dage er gået, vil man lokalt prioritere anvendelsen af kviktest med ældreområdet som første prioritet, derefter socialområdet og endelig daginstitutionsområdet. Heller ikke til den tid vil det være muligt at nå ud til alle institutioner

Private tilbud skal tage kontakt til deres beliggenhedskommune

Både kommunale institutioner og private og selvejende institution er omfattet at tilbuddet om antigentest.

Private plejehjem, private bo- og opholdssteder på socialområdet og private vuggestuer og børnehaver skal derfor tage kontakt til deres beliggenhedskommune med henblik på at indgå i kommunens planlægning.

De overordnede rammer for testproceduren:

  • Alle kommuner tildeles en kvote for antigentest ift. befolkningstallet.
  • Det er frivilligt for personalet at lade sig teste.
  • Hver kommune udpeger én kontaktperson, som har kontakten til regionen og leverandøren ift. anvendelse af den mobile testindsats.
  • Hver region udpeger en kontaktperson til kommunerne i regionen.
  • Regionen har al dialog med leverandøren i henhold til kontrakten, mens den konkrete planlægning af ruter mv. kan ske mellem den udpegede kommunale kontaktperson og leverandøren.
  • Der er ikke adgang til, at den enkelte institution selv ringer og bestiller test mv.

Har du spørgsmål?

Hvis du som privat tilbud har spørgsmål til kviktestordningen kan du kontakte Dansk Sunshed og Velfærd sekretariatsleder Felix Dalker - fdal@di.dk

 

Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer