14.01.21 DI Service Nyheder

Ugentlig kviktest af ansatte på sociale tilbud

Ansatte på en lang række sociale tilbud kan nu ugentligt blive kvikteset for COVID-19. Private og selvejede sociale tilbud opfodres til at henvende sig til kommunen for at blive omfattet testordningen.

Visse sociale tilbud er omfattet af testordningen

Tilbuddet om ugentlige kviktest for COVID-19 omfatter personale på sociale tilbud og institutioner, hvor der bor eller opholder sig særligt udsatte mennesker. Det vil for eksempel sige tilbud for mennesker med psykisk eller fysisk handicap, døgntilbud for børn og unge eller herberger for hjemløse.  

Der er i første omgang alene tale om systematiske kviktest af personale i følgende sociale tilbud:

  • Botilbud til voksne (servicelovens §§ 107, 108 og 110 og almenboliglovens § 105)
  • Institutioner til børn og unge jf. servicelovens § 66, hvor der bor eller opholder sig personer, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19.  

Handicaphjælpere, der arbejder for borgere, som modtager hjælp efter servicelovens §§ 95, 96 og andre lignende hjælperordninger er således ikke omfattet aktuelt.

Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og KL har netop indgået denne aftale, som både gælder de kommunale, private og selvejende sociale tilbud. Der arbejdes nu med at tilrettelægge forløbet, så der kan gennemføres kviktests på sociale tilbud overalt i landet.

Private og selvejende sociale tilbud skal henvende sig til kommunen

Kommunen kender ikke alle private og selvejende tilbud, hvor der bor eller opholder sig personer, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19. Private og selvejende sociale tilbud, opfordres derfor til at tage kontakt til deres beliggenhedskommune, hvis de ønsker at blive omfattet af ordningen med kviktest. For tilbud med matrikler i flere kommuner bør hver afdeling henvende sig til deres beliggenhedskommune.

De sociale tilbud bør udarbejde lister over, hvornår de forskellige medarbejdere er på vagt, for derefter at kunne koordinere tidspunkt med de private leverandører af kviktest.

Kommunerne efterspørger desuden, at de sociale tilbud udpeger en fast kontaktperson, der kan bidrage til koordinering med den private leverandører af kviktest.

Procedure for kviktest

Aftalen om kviktest er indgået med fire private leverandører, som indtil videre gælder til og med januar 2021. Der forhandles aktuelt med de private leverandører om nye aftaler for februar, marts og april 2021.

Proceduren i januar bliver, at kommunerne fordeles mellem de fire private leverandører af kviktest, som vil køre ud gennemføre faste tests af medarbejdere minimum én gang om ugen.

Plan om PCR-tests i sigte

Parallelt med ordningen for ugentlige kviktest, arbejder KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på en aftale om, at personale på sociale tilbud og institutioner også kan blive tilbudt systematiske PCR-tests. Planen om PCR-tests skal dog ikke forventes at blive udrullet ligeså hurtigt som kviktest-ordningen.

Dansk Sundhed og Velfærd i dialog med KL

Dansk Sundhed og Velfærd er i dialog med KL om opgaven og der forventes at blive udmeldt relevante kontaktpersoner i de enkelte kommuner. Hvis du som privat tilbud har spørgsmål til kviktest kan du kontakte sekretariatsleder Felix Dalker - fdal@di.dk

Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer