Fysioterapeut Tina Vestergaard på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter

17.11.21 DI Service Nyheder

Fysioterapeut fandt en løsning på udfordring for kørestolsbrugere

Kørestolsfirma lyttede til fysioterapeut Tina Vestergaard initiativ og ændrede udformningen af kørestolenes støttebord. I dag fungerer støttebordene optimalt for borgerne på Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter, som drives af Forenede Care.

”Jeg opdagede at kørestolenes støtteborde ikke fungerede hensigtsmæssigt…”

Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter modtager borgere fra hele landet, oftest fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, og ofte skal disse borgere bruge en kørestol. Borgere med hjerneskade oplever ofte parese (lammelse) i en af armene, som gør at armen altid bør understøttes af et støttebord på kørestolene. Over en længere periode bemærkede fysioterapeut Tina Vestergaard dog, hvordan støttebordene ikke fugerede optimalt på grund af deres udformning og placering.

For det første var støttebordet for smalt til at kunne understøtte borgernes arm, da den ofte faldt ned fra bordet. Dernæst var bordet placeret så tæt på kroppen, at der knap var plads til torsoen og voldte ubehag. 

Da en borger en dag skulle have en ny kørestol fra kørestolsvirksomheden Etac, fortalte Tina virksomheden om problematikken og kom med forslag til en ny udformning af støttebordet.

”Jeg har ingen aktier i kørestolsvirksomheden, jeg vil bare borgerne det bedste”

Som fysioterapeut er Tinas klare fokus, at kørestole og andre hjælpemidler skal fungere optimalt og opfylde borgernes behov. Derfor var det helt oplagt for Tina, at tage initiativ til at få ændret på støttebordet. Heldigvis var Ellen Huese, fysioterapeut og konsulent fra kørestolsvirksomheden Etac, lydhør og glad for den konkrete feedback, som er blevet brugt til at justere støttebordet, så det i dag fungerer, som det oprindeligt var tiltænkt fra producentens side.

Når Ringstedhave Neurorehabiliteringscenter fremadrettet modtager kørestole fra Etac, er det derfor altid med det tilrettede støttebord. 

”En godt samarbejde kan tydeligvis skabe et bedre produkt til borgerne”

Tina oplevede en rigtig god dialog med Etac, som var lydhøre og hurtige til at finde en løsning. ”Vores gode samarbejde har gjort at borgerne hos os i dag har et langt mere velfungerende produkt. På den måde er vores samarbejde også et afhængighedsforhold – vi og borgerne er afhængige af deres produkt og de er afhængige af vores feeedback”

Ellen Huese fra Etac er selv uddannet fysioterapeut og fortæller, hvordan hun altid er optaget af dialog med deres samarbejdspartnere, da tilbagemeldinger, som den Tina kom med, er afgørende for at skabe det bedste og mest funktionelle produkt til brugerne. ”Det var super fedt at arbejde sammen med Tina, da vores faglige sparring skabte den mest ideelle tilpasning af støttebordet”

Borgerne har i dag et velfungerende støttebord på deres kørestole og samtidig kan de føle sig trygge i at være omringet af fagligt personale, som altid værner om deres velbefindende og forsøger at finde specialiserede løsninger til den enkelte.

 

 

 

Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer

Relateret indhold