04.11.21 DI Service Nyheder

Opjustering af test i ældreplejen skal holde smitten nede

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en ny aftale om antigen-selvtest på landets plejehjem og i hjemmeplejen.

Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje er også omfattet af aftalen. Private og selvejende plejehjem kan gå i dialog med den kommune, som opgaverne udføres for, om hvordan de kan etablere et antigen-selvtest tilbud, samt hvordan det lokale tilbud bedst muligt kan tilrettelægges.

Kontakt den kommune som du udfører opgaver for, og hør mere om, hvordan du opretter et antigen-selvtest tilbud, eller læs mere her: Tillæg til aftale om videreførelse af test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen.pdf (sm.dk).

Læs mere om de gældende testopfordringer på plejehjem og i hjemmeplejen her:

Test i ældreplejen øges for at holde smitten ude.

 

Relateret indhold