18.11.21 DI Service Nyheder

Sundhedsfagligt tilsyn: Det er blevet tid til den årlige betaling

Styrelsen for Patientsikkerhed opkræver årligt et gebyr for det sundhedsfaglige tilsyn, og i november vil alle registrerede behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet, modtage en faktura for 2021.

Ordningen er bestemt i Sundhedsloven, og størrelsen på gebyret afhænger af det enkelte behandlingssteds kategori og omsætning.

Gebyret for behandlingsstedernes bidrag til tilsyns- og registreringsordningen
nedjusteres ekstraordinært og alene for 2021 og er som følger:

  •  registreringskategori nr. 1, 6.389 kr.
  •  registreringskategori nr. 2, 4.260 kr.
  •  registreringskategori nr. 3, 2.341 kr.
  •  registreringskategori nr. 4, 1.318 kr. 
  •  registreringskategori nr. 5, 1.130 kr.

Behandlingsstedet opkræves gebyr på baggrund af oplysninger i Behandlingsstedsregistret.

Hvis der er oplysninger på fakturaen, der ikke er korrekte,
skal man opdatere oplysningerne via selvbetjeningsløsningen og efterfølgende skal der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der ønskes en ny faktura.

Fakturaen sendes elektronisk. Hvis der er angivet et EAN-nummer sendes
den hertil, ellers fremsendes fakturaen til virksomhedens e-boks. Har behandlingsstedet ikke et CVR-nummer sendes fakturaen pr. mail.

Find selvbetjeningsløsningen på www.stps.dk/registrering.

Der kan læses mere om Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, registrering og gebyr på www.stps.dk/rbt. Styrelsen kan kontaktes med spørgsmål på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.

Relateret indhold