17.03.21 DI Service Nyheder

Kompensation af COVID-19 udgifter til privat hjemmepleje i Halsnæs og Frederikssund Kommune

I Halsnæs og Frederikssund Kommune har man en konkret plan for, hvordan man vil kompensere corona-relaterede udgifter til private velfærdsvirksomheder. Vished om kompensationsmulighederne er nødvendig og baner vejen for et godt samarbejde mellem kommune og leverandør, fortæller Kenneth Kammerdahl, adm. direktør i den private plejevirksomhed Estrids Pleje.

Effektiv dialog og samarbejdende ånd

Halsnæs og Frederikssund Kommune har handlet på regeringens og KL’s aftale om kompensation af corona-relaterede udgifter til kommunale og private velfærdstilbud. Aftalen indebærer, at den enkelte kommune selv skal have en model for kompensation af de private velfærdsleverandører. Halsnæs og Frederikssund Kommune lægger op til en model, hvor de private hjemmeplejevirksomheder kompenseres for deres COVID-19 relaterede udgifter på lige fod med den kommunale hjemmepleje.  

Estrid Pleje er en af de private leverandører, som de to kommuner har indledt en kompensationsdialog med. Kompensationen planlægges på baggrund af dokumentation og opgørelse over udgifterne, som Kenneth Kammerdahl, adm. direktør i Estrids Pleje, har oplyst til kommunen:

Vi har fået corona-kompensation årligt bagud, det vil sige at kompensation for 2020 modtog vi januar 2021. På samme måde forventer vi, at vi bliver kompenseret i 2021 på lige fod med året før Kenneth Kammerdahl, adm. direktør i Estrids Pleje

Samtidig påpeger Kenneth Kammerdahl, hvordan man som privat velfærdsvirksomhed selv kan bidrage til et generelt bedre samarbejde med kommunen, for eksempel ved at tilbyde sin hjælp til kommunen under pandemien: 

”Estrids Pleje har i Frederikssund Kommune deltaget med hjælpere i den kommunale hjemmepleje  i forbindelse med, at man ”nedlukkede” den praktiske hjælp”

Også i forbindelse med den regelmæssige corona-testprocedure har Estrids Pleje og kommunerne gensidigt hjulpet hinanden:

I Halsnæs Kommune står Estrids Pleje for testningen af eget personale samt de andre private leverandører, og i vores afdeling i Frederikssund testes personalet hos den kommunale sygepleje, som her har opgaven Kenneth Kammerdahl

En foreløbig aftale

Præmissen for kompensationen til de private tilbud er, at merudgifterne ikke må adskille sig væsentligt fra de merudgifter, de kommunale tilbud har haft. Kenneth Kammerdahl kan forvente, at Estrid Pleje kompenseres på lige fod med de kommunale tilbud, da både Halsnæs og Frederikssund kommune har været lydhøre og imødekommet de forslag, som han er kommet med. Indtil videre har de to kommuner nikket godkendende til følgende udgifter:  

  • Forhøjede priser på værnemidler og desinficering
  • Ekstra rengøring
  • Sygdom/fravær grundet Covid-19
  • Ændrede vagtlag for at undgå, at personale stimler sammen ved vagtskifte.
  • Opsætning af plexiglas på kontorer

I Frederikssund Kommune har man lavet et konkret kompensationsskema, som viser en opgørelse over corona-relaterede udgifter hos et udsnit af private velfærdsvirksomheder i kommunen:

Kompensation - private leverandører 2020 Estrids Pleje og hjemmeservice Virksomhed X Virksomhed X Virksomhed X
Fakturerede timer 6.508 5.743 326 8.904
Andel i % 25% 22% 1% 34%
Andel - COVID-19 udgifter 94.944 83.784 4.756 129.889

Usikkerhed for private leverandører

Hvornår, hvordan og hvor meget? Spørgsmålene efterlades uden entydige svar til de mange private velfærdsleverandører rundt omkring i Danmark. Der er nemlig ingen regelmæssighed i, hvordan kommunerne håndterer kompensationen til de private tilbud. Desuden varierer kompensationsmulighederne også inden for velfærdens forskellige fagområder. Den ukomplette håndtering skaber stor usikkerhed for de private tilbud. 

Den manglende regelmæssighed i kommunernes kompensationshåndtering skyldes, at det er den enkelte kommunes opgave og ansvar at gå i dialog med de private tilbud. Hvornår kommunerne indleder denne dialog, og hvordan kompensationen konkret skal effektueres, må mange private velfærdsvirksomheder med tålmodighed vente svar på. Derfor er Halsnæs og Frederikssund gode eksempler, som andre kommuner kan lade sig inspirere af.

Kompensationsmodel men også rollemodel

Kenneth Kammerdahl beskriver, hvordan de to kommunernes kompensationsmodel kan være en rollemodel for andre kommuner, som endnu ikke har handlet på kompenseringen:  

Jeg vil fremhæve Halsnæs og Frederikssund Kommunes imødekommenhed, som har gjort processen smidig. Jeg har oplevet, at kommunen virkelig har lyttet i vores dialog om kompensationsmuligheder, og jeg håber, de to kommuner kan fungere som rollemodeler for andre kommuner, der står til at skulle kompensere private velfærdsleverandører Kenneth Kammerdahl

Hvad gør andre kommuner?    

Brancheorganisationen Dansk Sundhed og Velfærd, hvor Kenneth Kammerdahl også sidder i bestyrelsen, følger udviklingen tæt. Dansk Sundhed og Velfærd har en løbende dialog med Kommunernes Landsforening (KL), som endnu ikke har et overblik over, hvordan de enkelte kommuner har indrettet sig.

Vi er optaget af, at de private daginstitutioner, plejevirksomheder og sociale tilbud kompenseres for deres udgifter på samme vis som de kommunale tilbud. Det manglede da bare Felix Dalker, Chefkonsulent
Anna Kjær Beyer
Skrevet af:

Anna Kjær Beyer