Kim Schack er direktør for og ejer af Back Up Vikar, som er hjemhørende i Haderslev, og som servicerer virksomheder i hele landet. Foto: Back Up Vikar.

17.02.21 DI Service Nyheder

Medlemsportræt: Back Up Vikar: ”Vi behøver ikke blive de største, men vi vil være blandt de bedste”

Back Up Vikar A/S er nyt medlem af DI Service. Vikar- og rekrutteringsbureauets stifter og direktør Kim Schack mener, at ordentlighed betaler sig. Det er godt at være konkurrencedygtig på pris - men ikke på bekostning af ens virksomheds langtidsholdbarhed.

Virksomheder har vidt forskellige ophav. Nogle virksomheder bygger på innovation, andre bygger på knopskydning. Men der er også virksomheder, som bygger på noget tredje og meget mere jordnært: Nemlig et menneske, som siger, ”det her kan altså gøres bedre”.

Skåret ind til benet, så er det netop udgangspunktet for Haderslev-virksomheden Back Up Vikar A/S, der blev etableret i 2003 af Kim Schack, og som i dag er vokset til at blive et landsdækkende vikar- og rekrutteringsbureau.

Virksomheden har som alle andre været gennem de konjunktursvingninger, der har fundet sted i perioden. De to mest markante er selvsagt finanskrisen i 2008 samt coronakrisen, som blev en realitet sidste år. De makroøkonomiske bevægelser har dog ikke rokket ved ophavsmandens indstilling til, hvordan man bør drive virksomhed. Tværtimod.

”Der er en grundlæggende rettesnor, som har præget virksomheden, lige siden jeg etablerede den ved skrivebordet derhjemme. Det handler om ordentlighed. Det er på sin vis vores mantra. Man kommer længst ved at være ærlig og opføre sig ordentligt over for andre – medarbejdere såvel som kunder,” siger han og tilføjer:

”Det har fulgt os på hele rejsen. Det er en rød tråd i vores udvikling. Vi behøver ikke at blive de største, men vi vil være blandt de bedste.”

Plads til forbedring

Det er ikke en forsimpling at sige, at historien bag Back Up Vikar starter ved et skrivebord i det sydlige Jylland. Det var nemlig her, at Kim Schack i starten af årtusindet lagde sine indledende planer for det, der i dag er svulmet til en virksomhed med 13 konsulenter samt administrativt personale. Et vikarbureau, som i en typisk 14-dagesperiode underskriver 600 lønsedler for sine udsendte folk.

Startskuddet for Back Up Vikar var mønstre, Kim Schack som lønmodtager havde bidt mærke i arbejdsgiveres brug af vikarer. Hans klare oplevelse var, at der var for meget slinger i valsen. Der var alt for mange situationer, hvor brugen af vikarbureauer resulterede i mismatch. 

Jeg oplevede mange situationer, hvor jeg rystede på hovedet. For eksempel da et vikarbureau sendte en lille, ung pige ud til en virksomhed for at løfte profiler på 45 kilo. Der var mange fejl, og det stod tydelig for mig, at der var plads til forbedring. Jeg tænkte, at det her kan altså gøres bedre Kim Schack, stifter og direktør i Back Up Vikar A/S

Han besluttede sig for, at han ville lave en forretning ud af at løse det problem. Dialog med en bekendt på et æggepakkeri viste, at de havde præcis samme oplevelse. Ganske kort tid efter var Kim Schack i gang med at drive et lille vikarbureau fra hjemmekontoret.

Året var 2003. Herefter gik udviklingen hurtigt. Den lille virksomhed voksede få år senere ud af hjemmekontoret og påbegyndte den rejse, som har ført til virksomhedens størrelse i dag.

Ordentlige forhold

Undervejs på rejsen blev Kim Schack gentagende gange bekræftet i, at begrebet ”ordentlighed” betaler sig. Det formede også virksomhedens prioriterer.

Jeg er for eksempel ikke tilhænger af, at man blot matcher mennesker og virksomheder via software. Det skaber fejl. I stedet satser vi på at møde virksomhederne, så vi kan se og forstå deres behov for arbejdskraft. Samtidig garanterer vi, at der er styr på forholdene, og at vikarer får den løn og de forhold, de har krav på Kim Schack, stifter og direktør i Back Up Vikar A/S

Det, oplever han, er et godt salgsargument over for potentielle kunder. Derudover handler vækst i vikarbranchen i høj grad om, at få virksomheder til at indse den grundlæggende finte, der er ved at benytte sig af vikarer frem for udelukkende fastansatte. De, mener Kim Schack selvsagt, er åbenlyse.

”Det grundlæggende argument er jo, at man kan flytte faste omkostninger til variable omkostninger. Det giver ikke bare mulighed for at være fleksibel, men ofte også overblik. Når du kan indregne arbejdskraft som en variabel omkostning, bliver det ofte også mere klart, hvad den samlede og reelle omkostning er ved en opgave eller et projekt,” siger han.

Klarer konjunktursvingningen

Derudover er konjunktursvingninger et klassisk  argument for at benytte sig af vikarer. Man kan hurtigt geare op, man kan hurtigt geare ned. Det kan vise sig at være et godt regnestykke for virksomheder. For vikarbureauer kan det dog også få konsekvenser, som rammer dem, hvis en optur varer ved.

”Varer en højkonjunktur ved, sker der ofte det, at virksomhederne fastansætter vikarerne. Det kan godt være en gene for sådan nogle som os, men sådan er spillet. Vi forsøger at se positivt på det. Det må jo betyde, at vi har sendt folk ud til dem, som vi har matchet godt. Vi vælger at være glade på deres vegne, selvom det betyder, vi skal ud at finde nye folk,” siger han.

Lige nu mærker vi alle konsekvenserne af en krise – nemlig coronakrisen. Den har selvsagt også påvirket Back Up Vikar, men direktøren fortæller alligevel, at virksomheden kommer ud af kriseåret 2020 med et lille positivt resultat.

Det positive resultat er blandt andet frugten af, at Back Up Vikar har bredt sine services ud. Virksomheden er mindre konjunkturfølsom end tidligere. Årsagen er, at Back Up Vikar har overtaget et aarhusiansk rekrutteringsbureau, hvilket Kim Schacks vurderer, har haft en positiv indvirkning på resultatet. Ikke mindst fordi det er et område, som ser ud til at have fået et boost under krisen.

Hovedfokus i virksomheden er stadig vikartjenesten. Men i dag er to af Back Up Vikars konsulenter beskæftiget fuldtid med rekrutteringsfunktionen. Også her er ordentlighed ifølge Kim Schack et mantra for virksomheden. Som han siger:

På den lange bane vil det altid betale sig bedst at behandle kunder godt. Det er jo det, der gør, de kommer tilbage Kim Schack, stifter og direktør i Back Up Vikar A/S

Back Up Vikar A/S

Landsdækkende vikar- og rekrutteringsbureau, som har hovedkontor i Haderslev og bemandede kontorer i Sønderborg, Aarhus og København.

Etableret i 2003 af Kim Schack, som fortsat er direktør og ejer. Har 13 konsulenter samt administrativt personale.

Leverer vikarer til en række områder. Deriblandt levnedsmiddelindustrien, lager og pak, byggeriet, kantiner, kontorer samt faglært personale som f.eks. smede og svejsere.

Back Up Vikar er tillige gået ind i rekrutteringsbranchen, efter virksomheden overtog rekrutteringsbureauet JobHouse.