10.10.22 DI Service Nyheder

DI lancerer ny vejledning: Pengene skal følge barnet

I et brev til landets borgmestre, kommunaldirektører samt Børn- og Ungeudvalgsmedlemmer opfordrer DI til ensartet afregning af private og kommunale dagtilbud. Brevet indeholder et notat og en række anbefalinger, der skal sikre lige vilkår på dagtilbudsområdet.

Alle børnefamilier i Danmark har ret til frit at vælge daginstitution. Denne rettighed giver også familierne mulighed for at vælge en privat børnehave eller vuggestue fremfor de kommunale daginstitutioner – vel at mærke med samme offentlige tilskud.

De private alternativer til de kommunale dagtilbud er populære blandt landets forældre – i 2021 blev 25.200 børn passet i private daginstitutioner.

Stor variation i de kommunale tilskud

I november 2021 kunne DI i en analyse dokumentere en stor og uforklarlig variation i kommunernes tilskud til private dagtilbud. De fastsatte tilskud varierer samlet set med op til 7.152 og 3.864 kr. pr. barn pr. måned for hhv. vuggestuer og børnehaver.

Den store variation i de kommunale tilskud antyder, at tilskuddene på tværs af kommunerne ikke altid fastsættes korrekt. Når de private dagtilbud modtager lavere tilskud, end de er berettiget til, undermineres deres mulighed for at drive daginstitutionerne på lige og fair vilkår. Det begrænser forældrenes valgmuligheder og kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet.

Jakob Scharff, branchedirektør i DI, ærgrer sig over den uens afregning:

- Langt de fleste kommunalpolitikere vil erklære sig enige i, at pengene skal følge barnet, og at vi ikke skal forskelsbehandle familier alt efter hvilken type daginstitution, de vælger. Derfor rækker vi nu ud til kommunerne for at gøre opmærksom på, at vi ser klare tegn på en systematisk underbetaling af private børnehaver og vuggestuer og samtidig give dem nogle konkrete værktøjer til at løse udfordringerne, fastslår Jakob Scharff.

Vejledning om beregning af tilskud til private dagtilbud

Ifølge Dagtilbudslovens skal forældre, der vælger en privat børnehave eller vuggestue til deres børn, have det samme økonomiske tilskud som forældre, der vælger et kommunalt dagpasningstilbud. Derfor skal den enkelte kommune give tre typer af tilskud til de børn, der går i private daginstitutioner i kommunen: administrations-, bygnings- og driftstilskud.

Dansk Industris notat ’Vejledning om beregning af tilskud til private dagtilbud’ gennemgår hvilke udgifter der bør medregnes i beregning af tilskuddene samt de væsentligste kilder til fejl i beregningsgrundlaget. Eksempelvis skal kommunerne revurdere tilskuddene, når budgetforudsætningerne ikke holder.

DI anbefaler

I brevet til landets borgmestre, kommunaldirektører samt Børn- og Ungeudvalgsmedlemmer opfordrer DI til, at kommunerne tager initiativ til at få foretaget en analyse af beregningsgrundlaget for tilskuddene til private daginstitutioner i forbindelse med årets budgetaftaler.

- Jeg håber på, at kommunerne vil tage imod vejledningen og se det som en mulighed for at skabe et mangfoldigt udbud af dagtilbud på fair og lige vilkår til gavn for forældre landet over, afslutter Jakob Scharff.

Relateret indhold