11.10.22 DI Service Nyheder

Startskuddet er gået for projekt ”Klimaklar Servicevirksomhed”

Dansk Industris gratis medlemstilbud ”Klimaklar Servicevirksomhed” er skudt i gang. Over de kommende måneder vil ca. 40 servicevirksomheder gennemgå et rådgivningsforløb med workshops, individuel sparring og undervisning, hvor de bl.a. bliver klædt på til at skære ned på CO2 og udarbejde klimaregnskaber.

”Vi har en servicebranche med mange ambitiøse virksomheder, som rigtig gerne vil bidrage til den grønne omstilling. I DI Service vil vi gerne støtte op om ambitionerne ved at give konkret ekspertbistand til bl.a. at lave klimaregnskaber og en plan for at nedbringe klimaaftrykket,” siger Jakob Scharff, branchedirektør i DI Service, som har taget initiativ til Klimaklar Servicevirksomhed, der står på skuldrene af de tidligere initiativer Klimaklar SMV og Klimaklar Produktionsvirksomhed.

Jakob Scharff understreger, at servicebranchen har mulighed for at spille en unik rolle i den grønne omstilling.

Branchen har en bred kontaktflade og er i daglig kontakt med tusindvis af medarbejdere på danske arbejdspladser. Når vi fx introducerer klimavenlig mad i landets kantiner, vil vi gerne inspirere til, at medarbejderne tager de gode ideer med hjem i privaten. I servicebranchen har vi således både mulighed for at flytte os selv i en grønnere retning, men også for at vise vejen for de mange kunder, som branchen betjener i det daglige Jakob Scharff, Branchedirektør

Krav om dokumentation af klimatiltag
Jakob Scharff peger på, at det for flere af servicebranchens kunder – offentlige som private – er blevet stadig vigtigere, at man som servicevirksomhed kan dokumentere sine klimatiltag og særligt sin CO2-udledning. Og forventningen er, at dette pres kun bliver endnu større i de kommende år. Derfor vil man som klimaklar servicevirksomhed stå langt bedre i forhold til sine kunder, understreger han.

Det er Mads Moseholm, CSR-ansvarlig i Textilia, enig i. Textilia, som har 2.400 ansatte og 27 vaskerier i Skandinavien, er en af de ca. 40 virksomheder, der har meldt sig under fanerne i Klimaklar Servicevirksomhed. Og det er der flere gode grunde til, forklarer han.

Textilia vil være medskaber af den bæredygtige forandring, verden kalder på, og hvis vi for alvor skal gøre en forskel, skal vi handle nu. Vi er heldigvis allerede godt i gang, og som det fremgår af vores årlige CSR-rapport, ligger det dybt i vores kultur at agere ansvarligt over for både kunder, medarbejdere, miljø og samfundet som helhed. For os er det sund fornuft, og så giver det menneskelig og forretningsmæssig værdi Mads Moseholm, CSR-ansvarlig i Textilia

Mads Moseholm, CSR-ansvarlig i Textilia

Rustet til at lave et klimaregnskab
Ifølge Mads Moseholm har Textilia altid haft et godt overblik over bl.a. virksomhedens forbrug af vand, energi og diesel, og investerer løbende i at optimere processerne. Textilia har desuden i mere end ti år genanvendt kasserede tekstiler, og målsætningen er at genanvende alle kundernes kasserede tekstiler inden 2025. Men hvad skal Textilia så bruge Klimaklar Servicevirksomhed til?

”Det er især håndteringen af vores såkaldte scope 3-udledninger, vi gerne vil blive klogere på. Scope 3 omfatter alle vores indirekte udledninger fra leverandører af produkter og tjenesteydelser. Via Klimaklar Servicevirksomhed får vi bl.a. klarhed over, hvilke spørgsmål vi skal stille tilbage i leverandørkæderne for at få de svar, vi skal bruge i vores kommende klimaregnskaber. Det er vigtigt for os at benytte de bedste metoder og inkludere alle relevante aspekter og datakilder, så vi ender op med et skudsikkert regnskab – og dermed også en køreplan for, hvordan vi udarbejder klimaregnskaber i fremtiden.” 

Vigtigt konkurrenceparameter
Mads Moseholm har gennemført den første workshop i Klimaklar Servicevirksomhed og er rigtig godt tilfreds med udbyttet.  

”Vi blev bl.a. udfordret på vores nuværende aktiviteter og fik mange gode input med hjem, fx i forhold til, hvordan vi bedst tager dialogen med vores leverandører. Og hvad vi konkret skal gøre for at nå vores mål om på sigt at tilslutte os Science Based Targets-initiativet,” siger Mads Moseholm, der allerede ser frem til den næste workshop i forløbet, som bl.a. kommer til at handle om intern og ekstern kommunikation af virksomhedens klimatiltag.

”Den interne kommunikation er vigtig for at skabe et fælles sprog om og en fælles forståelse for vores klimaindsats, så vi sikret, at vi alle arbejder i samme retning. Den eksterne kommunikation har betydning for Textilia’s evne til at konkurrere i et marked, som i stigende grad benchmarker leverandører som os på baggrund af vores dokumenterede klimaindsats.”

Mads Moseholm anbefaler alle andre servicevirksomheder at tage imod det gratis tilbud fra DI Service – uanset hvor langt man er nået på den grønne rejse. For man kan altid gøre det lidt bedre i takt med, at man bliver klogere på sit klimaregnskab, siger han.  

Aktiv rolle i den grønne omstilling
Undervisning, sparring og ekspertbistand i Klimaklar Servicevirksomhed leveres af rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe, der er førende specialister inden for bl.a. klimastrategier, energioptimering og CO2-regnskaber.

Luna Ærø Witt, der Viegand Maagøes projektleder på opgaven, peger på, at servicevirksomheder traditionelt ikke har stået øverst på samfundets lystavle, når det kommer til aktiviteter, der fremmer en bæredygtig udvikling. Men det bliver der lavet om på med Klimaklar Servicevirksomhed, understreger hun.

 

Klimaregnskaber og grøn omstilling kan være en kompleks affære for servicevirksomheder. De har sjældent egenproduktion og en stor del af klimabelastningen ligger hos deres leverandører. Det gør det vanskeligt at beregne CO2-udledningen og iværksætte tiltag, der kan nedbringe den. Og det er ikke mindst dét, Klimaklar Servicevirksomhed skal hjælpe deltagerne med at få redskaber til at gøre i praksis. Samtidig med at der bliver skabt bred opmærksomhed i samfundet om, at servicebranchen både kan og gerne vil spille en aktiv rolle i den grønne omstilling Luna Ærø Witt, projektleder, Viegand Maagøes

Ifølge Luna Ærø Witt er det planen at indsamle, formidle og dele erfaringer og læringspunkter fra Klimaklar Servicevirksomhed-forløbet i et inspirationskatalog for grøn omstilling, som vil kunne hjælpe endnu flere virksomheder på vej mod en grønnere fremtid.

Klimaklar Servicevirk- somhed

DI Service står bag Klimaklar Servicevirksomhed, som er et gratis rådgivningsforløb, der skal være med til accelerere grøn omstilling og CO2-reduktion blandt Dansk Industris servicevirksomheder. Klimaklar Servicevirksomhed gennemføres hen over efteråret, vinteren og foråret 2022-23. Der kører fire hold parallelt med ti virksomheder på hvert hold. Der er enkelte ledige pladser tilbage, og det er stadig muligt at tilmelde sig et af de hold, der endnu ikke er startet op. Læs mere om Klimaklar Servicevirksomhed og tilmeld dig her.

Klimaklar Servicevirksomhed bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV, der har hjulpet 50 SMV’er med deres CO2-regnskab og med at identificere reduktionsmuligheder baseret på individuel rådgivning. Industriens Fond og Dansk Industri står bag Klimaklar SMV

Relateret indhold