06.12.22 DI Service Nyheder

160.000 agenter for grøn omstilling

Servicebranchen skruer op for den grønne omstilling og vil samtidig inspirere andre til at gøre det samme. Et aktuelt initiativ er rådgivningsforløbet Klimaklar Servicevirksomhed, som har fokus på CO2-reduktion og udarbejdelse af klimaregnskaber. Vi har mødt bæredygtighedskonsulenten i DinnerdeLuxe, som deltager i forløbet, og direktøren for DI Service.

Af journalist Jakob Vedelsby

Bæredygtighed skal fremover være et helt centralt aspekt af det at drive servicevirksomhed. Og viljen er i høj grad til stede hos vores medlemmer. Branchen består af ambitiøse virksomheder for hvem det er forankret i kulturen at agere ansvarligt over for kunder, medarbejdere og miljø. Og som gerne vil gøre endnu mere for at fremme den grønne agenda. Den udvikling ønsker vi at understøtte målrettet Jakob Scharff, Branchedirektør

Han understreger, at klimaregnskaber og grøn omstilling kan være en kompleks affære at håndtere. Ikke mindst for servicevirksomheder, som sjældent har egenproduktion. En stor del af klimabelastningen er såkaldte scope 3-udledninger, som sker hos leverandører af produkter og tjenesteydelser. Det gør det ekstra vanskeligt at beregne CO2-udledningen og iværksætte tiltag, der kan nedbringe den. Netop dét er også en udfordring for virksomheden DinnerdeLuxe, som deltager i Klimaklar Servicevirksomhed.

2 millioner måltider
DinnerdeLuxe er en af de førende i Danmark inden for kantinedrift for uddannelsesinstitutioner. Virksomheden driver 34 kantiner i dag og forventer at runde de 50 i 2023. Hvert år langes p.t. godt 2 mio. måltider over disken til gymnasieelever og universitetsstuderende. Derudover rummer ordrebogen drift af en række personalekantiner samt frokostordninger for små og store virksomheder.

Hos DinnerdeLuxe er de langt fra novicer, når det kommer til bæredygtig adfærd og fokus på at drive en forretning, som understøtter den grønne omstilling. Virksomheden har i en årrække arbejdet målrettet med bæredygtighedstiltag og bidrager sammen med tilsvarende klimaambitiøse leverandører til den omlægning af madvaner, som vi alle må tage til os, hvis FN’s mål for bæredygtig udvikling skal indfries inden 2030, forklarer bæredygtighedskonsulent Karl Pirok.

”Vi køber lokale råvarer efter årstiderne og udnytter dem fuldt ud. Vi reducerer endvidere gradvist vores forbrug af animalske produkter, og indkøber kød fra leverandører, der praktiserer god dyrevelfærd. Samtidig benytter vi økologiske råvarer overalt, hvor det giver mening rent klimamæssigt, affaldssorterer i mange fraktioner og har en bilflåde, som blandt andet består af hybrid- og el-biler. Vi er endvidere i gang med nye bæredygtighedsinitiativer og udfaser bl.a. al engangsemballage inden udgangen af 2023. Nu er vi parat til at samle alle brikkerne i et årligt klimaregnskab, og det er hovedårsagen til, at vi er med i Klimaklar Servicevirksomhed.”

Ambitiøse servicevirksomheder
Ifølge Jakob Scharff har servicebranchen, der omfatter 160.000 mennesker og omsætter for over 170 milliarder kroner årligt, hidtil ikke stået øverst på samfundets lystavle, når det kommer til aktiviteter, der fremmer grøn omstilling. Men det bliver der lavet om på nu via Klimaklar Servicevirksomhed, pointerer han.

”Mange af vores medlemsvirksomheder er, som det også er tilfældet med DinnerdeLuxe, allerede nået langt med indsatser, der mindsker deres klimapåvirkning. Men de ønsker at gå langt videre, fordi de vil gøre en positiv klimaforskel, men også fordi branchens offentlige og private kunder i stigende grad forventer, at de kan dokumentere både klimatiltag og CO2-udledning,” siger Jakob Scharff.

Det kan Karl Pirok skrive under på. I den del af fødevarebranchen, hvor DinnerdeLuxe opererer, er det endnu ikke et absolut krav at skulle levere et klimaregnskab, men det kommer lige rundt om hjørnet, forudser han.

”Vi har over de senere år oplevet stigende krav til bæredygtighed i udbuddene. Konkret betyder det, at vi skal blive bedre til at monitorere, dokumentere og rapportere alle de ting, vi allerede gør. Vi skal skabe en struktur, som sikrer, at vi opnår et fuldt overblik – og det er præcis det, Klimaklar Servicevirksomhed giver os redskaber til. Det overblik, vi stiler efter, er endvidere afgørende for, at vi kan imødekomme de nye lovkrav om CO2-rapportering, og dokumentere vores CO2-udledning i forbindelse med den kommende CO2-afgift, som træder i kraft i 2025.”

Jakob Scharff pointerer, at servicebranchen spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. Ikke alene på grund af de konkrete indsatser, som allerede finder sted og nu accelereres via Klimaklar Servicevirksomhed, men også gennem branchens brede kontaktflader.

Servicevirksomhedernes 160.000 medarbejdere er i daglig kontakt med hundredtusinder af mennesker, og når f.eks. DinnerdeLuxe introducerer klimavenlig mad i kantinerne på landets uddannelsesinstitutioner, vil de som grønne agenter inspirere til, at de studerende tager de gode ideer med hjem. På den måde kan vores branche bidrage til, at de grønne ringe spreder sig i hele samfundet til gavn for vores fælles fremtid Jakob Scharff, Branchedirektør

Energiforbrug pr. kuvert
Karl Pirok lægger ikke skjul på at der er et stykke vej endnu før DinnerdeLuxe er i mål på dén front, bl.a. fordi en række forhold i leverandørkæderne kommer på tværs. I 2022 runder man 1000 tons forbrugte fødevarer, som leveres af en lang række forskellige leverandører, og DinnerdeLuxe planlægger at stille yderligere dokumentationskrav i forhold til de CO2-udledninger, som knytter sig til de leverede fødevarer. Det kan dog være udfordrende for nogle leverandører, men opgaven er generelt gjort mere håndterbar efter at tænketanken Concito introducerede Den Store Klimadatabase, som opgør enkeltfødevares gennemsnitlige CO2-belastning.   

Når det kommer til energiforbruget til el og varme i DinnerdeLuxe’ mange kantiner, så ligger det primære ansvar hos de enkelte uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Og der er stor forskel på, forklarer Karl Pirok, hvor meget den enkelte går op i at måle specifikt på kantinens energiforbrug.

Vi overtager typisk eksisterende ovne, blus og andet udstyr, og har kun i begrænset omfang mulighed for at anskaffe nyt. Det er imidlertid vores mål inden for det kommende år at montere målere på det energiforbrugende udstyr i en række repræsentative kantiner. På den måde vil vi trække informationer ud, som gør det muligt at fastlægge et gennemsnitligt energiforbrug pr. kuvert. Karl Pirok, bæredygtighedskonsulent, DinnerdeLuxe

Skudsikker kommunikation
Deltagerne i Klimaklar Servicevirksomhed bliver endvidere undervist i håndtering af intern og ekstern kommunikation af klimamålsætninger og -tiltag. Internt er det vigtigt at skabe et fælles sprog for klimaindsatsen, så alle arbejder i samme retning. Eksternt får de adgang til at konkurrere i et marked, som i stigende grad benchmarker på den dokumenterede klimaindsats.

Ifølge Karl Pirok er det vigtigt for DinnerdeLuxe, at alle medarbejdere får virksomhedens grønne kernefortælling ind under huden. De er i gang med at implementere et internt akademi, som via bl.a. videoer, fotos og tests dels skal sikre en god onbording-proces for nye kolleger, og dels løbende kommunikere nye indsatser direkte til køkkenchefer, køkkenmedarbejdere og opvaskere, som er virksomhedens tre primære medarbejdergrupper. På længere sigt er det målet, at akademiet også skal kunne varetage videreuddannelse af de ansatte på AMU-niveau.

Når det gælder DinnerdeLuxe’ eksterne kommunikation, ser Karl Pirok frem til af få større klarhed over, hvad og hvordan man konkret må kommunikere inden for lovgivningens rammer.

”Det er et minefelt at kommunikere på det her område, og vi går relativt stille med dørene. Vi vil bestemt ikke pynte os med lånte fjer, men vi vil på den anden side gerne fortælle omverdenen om det, vi faktisk gør for at understøtte bæredygtighed og grøn omstilling,” siger han og tilføjer, at DinnerdeLuxe’ via det klimaregnskab, de nu får redskaberne til at sammensætte, får et dokumenteret grundlag, som den eksterne kommunikation kan basere sig på fremover.

Faktaboks:

Klimaklar Servicevirksomhed
DI Service står bag Klimaklar Servicevirksomhed, som er et gratis rådgivningsforløb for medlemmer af DI Service, der skal være med til accelerere grøn omstilling og CO2-reduktion blandt Dansk Industris servicevirksomheder. Klimaklar Servicevirksomhed, der gennemføres hen over efteråret, vinteren og foråret 2022-23, bygger videre på erfaringer fra Klimaklar SMV, der har hjulpet 50 SMV’er med deres CO2-regnskab og med at identificere reduktionsmuligheder. Industriens Fond og Dansk Industri står bag Klimaklar SMV. Klimaklar-rådgivningsforløbene varetages af konsulentvirksomheden Viegand Maagøe, som er en af nordens førende rådgivere inden for bæredygtighed og grøn omstilling.

Emil Knudsen
Skrevet af:

Emil Knudsen, Jakob Vedelsby

Relateret indhold