06.09.22 DI Service Nyheder

DI: Mindre bureaukrati og mere plads til faglighed i ældreplejen

I sin nytårstale i år annoncerede statsministeren en kommende ældrelov med fokus på værdighed, valgfrihed, og om mindre bureaukrati. På den baggrund nedsatte regeringen i foråret et rådgivende panel og tre ekspertgrupper, der fik til opgave at rådgive regeringen i arbejdet med en ny ældrelov. Resultatet af dette arbejde foreligger nu.

DI er enig i behovet for reformer af ældreområdet med fokus på værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Der er brug for at få luget ud i unødige dokumentationskrav og bureaukrati, der koster tid og ressourcer hos medarbejderne, hvis vi skal løse de omfattende rekrutteringsudfordringer og imødekomme den demografiske udvikling. Samtidig er det afgørende, at en øget frihed til kommuner og medarbejdere ikke bliver på bekostning af hverken kvaliteten eller borgernes ret til selvbestemmelse og en pleje og omsorg, der matcher deres individuelle behov og ønsker.

 

”I Dansk Industri deler vi regeringens tanker om mindre bureaukrati og mere plads til faglighed. Rapporten fra det rådgivende panel trækker i mange retninger. Der er gode takter, men vi er yderst bekymrede for at flere forslag kan føre til en reel afmontering af det frie valg.” - udtaler Branchedirektør i DI Jakob Scharff.

 

Det er altid godt at tænke stort og nyt, men jeg synes rapporten stikker lidt i alle retninger. En ting skal på plads. Sosu-assistenter skal behandles med respekt og lige. Det skal ikke være en kommune, der bestemmer hvilken af deres kompetencer, der skal sættes i spil. Ved at give sosu-assistenter mere og lige ansvar vil meget være løst.” - Udtaler Stine Louise Eising von Christierson, adm. direktør i Forenede Care.

 

DI har deltaget i arbejdet i henholdsvis rådgivende panel og ekspertgruppe, men er dog kritisk over en processen og inddragelsen, med bl.a. ekstrem kort høring af et klausuleret rapportudkast uden mulighed for at inddrage viden og ekspertise fra plejevirksomhederne på området.

 

Læs alle DI’s afsluttende bemærkninger på baggrund af deltagelsen i det rådgivende panel samt ekspertgruppen for valgfrihed og selvbestemmelse vedr. udviklingen af en ny, kort og præcis ældrelov her.

 

Emil Knudsen
Skrevet af:

Emil Knudsen

Relateret indhold