22.02.23 DI Service Nyheder

Hvordan tilgår man grøn omstilling i vikarbranchen?

Som en af de første aktører på vikar- og rekrutteringsområdet herhjemme udarbejder Medarbejderne ApS - efter Klimaklar Servicevirksomhed forløbet - fremover et årligt klimaregnskab. Det er dog ikke uden udfordringer at være frontløber i den grønne omstilling indenfor sit felt.

Vi tilmeldte os Klimaklar Servicevirksomhed, fordi vi er bevidste om, at vi som virksomhed har et medansvar for den grønne dagsorden. Det er vigtigt at erkende, at selvom vi har en miljøpåvirkning, der udgør en dråbe i det store CO2-hav, så kan vi alligevel gøre en positiv forskel. Det er summen af alle de små og større indsatser, der flytter den grønne omstilling fremad. Søren Høirup, CEO, Medarbejderne

Det siger Søren Høirup, direktør for Medarbejderne, der blev etableret i 2005, beskæftiger 35 fastansatte fordelt over hele landet og årligt formidler i omegnen af 3.000 vikarer.

Fingeren på samfundets puls
80 % af Medarbejdernes kunder tilhører SMV-segmentet og er produktions-, lager- og logistikvirksomheder, mens de resterende ligger inden for andre brancher og virksomhedstyper. Og på trods af, at man også i vikarbranchen mærker en begyndende samfundsrecession, er der fortsat godt gang i forretningen. Det skyldes bl.a. en udvikling, hvor stadig flere mennesker vælger at leve som frie fugle.

Ifølge Søren Høirup betyder Medarbejdernes brede kundefokus, at virksomheden konstant skal have fingeren på både erhvervslivets og den overordnede samfundsudviklings puls og derigennem blotlægge de skiftende udviklingstendenser.

”Vi skal være gode til at forudsige behovene, så vi altid kan tilbyde de kompetencer, markedet efterspørger. Det er ikke mindst dét, der gør vores arbejde så spændende og udfordrende,” siger han og peger på en hastigt spirende kundetendens, som handler om grøn omstilling.

”Stadig flere af de virksomheder, vi samarbejder med, skruer op for bæredygtighedsaktiviteterne, og det er vores klare forventning, at det kun går én vej på den front: Mod et stadig grønnere billede. Sammen med ny lovgivning om bl.a. CO2-rapportering, betyder det, at vores kunder i stigende grad vil stille bæredygtighedskrav til os som serviceleverandør.”

Komplet klimaregnskab
Medarbejdernes fokus på bæredygtighed begyndte flere år før, DI Service lancerede Klimaklar Servicevirksomhed. Blandt de allerede indarbejdede grønne aktiviteter er f.eks. lavenergibelysning overalt samt afskaffelse af papirvældet gennem digitalisering af al sagsbehandling og bogføring. Også social bæredygtighed står højt på dagsordenen hos Medarbejderne, som bl.a. har modtaget Horsens Kommunes CSR-pris for virksomhedens indsats for at hjælpe mennesker trygt tilbage på arbejdsmarkedet.

Medarbejderne har desuden indført 4-dages arbejdsuge for alle ansatte. Det gav fra dag ét en 20 % reduktion i CO2-udledningen for det flertal af ansatte, som hverken cykler eller går på arbejde. Når det gælder indkøb af telefoner, pc’er og anden elektronik, har Medarbejderne også i flere år valgt såkaldte Refurb-produkter i form af brugte, istandsatte apparater. Men hvad har virksomheden så fået ud af at deltage i Klimaklar Servicevirksomhed?

”Vores mest markante udbytte er, at vi i dag er rustet til at udarbejde et klimaregnskab med alt, hvad det indebærer af struktureret dataopsamling, præsentation og målsætninger relateret til vores CO2-udledning. Det har været en god proces med kompetente undervisere, der har formidlet det svært tilgængelige stof, så vi alle kunne være med. Undervejs løb vi dog også ind i forhindringer,” siger Søren Høirup og uddyber:

Vores klimaregnskab skal - for at være komplet - også omfatte vores vikarers CO2-forbrug til bl.a. transport til de skiftende arbejdspladser. Problemet er, at vi ikke har indflydelse på, om de vælger f.eks. cykel, bil eller offentlig transport. Derfor har vi i vores første klimaregnskab for 2022 ikke medtaget den del, men vi overvejer forskellige muligheder, så vi kan få det med fremover. Den mest tilgængelige er nok at indsamle data og derudfra udregne et estimat for, hvor meget en vikar udleder i gennemsnit,” siger han og tilføjer, at Medarbejderne allerede i dag, når det giver mening, matcher vikarer og virksomheder, som geografisk er tæt på hinanden.

Estimater er vigtige skridt på vejen til et klimaregnskab

Medarbejderne har endnu ikke løst udfordringen med at kortlægge CO2-aftrykket for de vikarer, virksomheden udsender til kunderne. Forventningen er, at der vil indgå et estimat for den del i klimaregnskabet for 2023. Og estimater kan være vigtige skridt på vejen mod at opnå fuldt dækkende tal til klimaregnskabet, så længe man er transparant i forhold til, hvad man inkluderer og ikke inkluderer, og hvordan estimaterne er beregnet, fastslår Luna Ærø Witt fra konsulenthuset Viegand Maagøe, som er specialiseret i bæredygtighed.

”Det er svært at lave klimaregnskaber og få det hele med fra start, og derfor er det okay, at man starter et sted og løbende bygger på. Man skal blot informere om, at noget ikke er med og/eller at noget er baseret på et estimat. Vi vil altid anbefale, at man forsøger at få alle virksomhedens udledninger med, også selvom nogle er estimater,” fortæller hun.

Klimafrontløber i vikarbranchen
Ifølge Søren Høirup har virksomhedens arbejde med klimaregnskabet og bæredygtighed i det hele taget givet stor indsigt og viden på et område, som fylder både i medierne og virksomhedens dialog med kunder og kandidater. Han peger dog også på, at der er udfordringer forbundet med at være blandt klimafrontløberne i branchen. Det skyldes bl.a., at Medarbejderne ikke har nogen sammenlignelige virksomheder, de kan benchmarke deres klimaaktiviteter og -målsætninger op imod.

”Vi opgør vores CO2-udledninger, men ved reelt ikke, om tallene er høje eller lave. Den viden må vi tilegne os hen ad vejen, mens vi selvfølgelig sætter ambitiøse mål og fortsætter med at reducere CO2 overalt, hvor det er muligt,” siger han og glæder sig til gengæld over, at Medarbejderne måske kan blive en af de virksomheder i branchen, som andre kan måle sig op imod.

Flere fordele end udfordringer ved at være frontløber

Der er ingen vej uden om at skrue op for bæredygtigheden og bidrage til den grønne omstilling - heller ikke i vikar- og rekrutteringsbranchen. Blandt de vigtigste grunde er:

  • Stadig flere virksomheder, myndigheder og kunder stiller krav om, at man arbejder målrettet med bæredygtighed.
  • Stadig flere mennesker søger job i virksomheder, som har et grønt image baseret på konkrete bæredygtighedsaktiviteter.
  • Det giver konkurrencefordele.

Udfordringen kan være, at man som virksomhed bliver stillet til regnskab for de bæredygtighedsmål, man har sat. Med andre ord: Det man siger, man vil gøre, forpligter.

DET HAR MEDARBEJDERNE LÆRT
Medarbejderne har fået værdifuld viden med hjem efter at have deltaget i Klimaklar Servicevirksomhed. Her er de 3 vigtigste læringer, ifølge Søren Høirup:

  • Al begyndelse er svær, men vi skal jo starte et sted - og nu er vi i gang.
  • Det er komplekst at lave det første klimaregnskab, men i dag er skinnerne lagt ud til de kommende år.
  • Indsigt smitter. Forstået på den måde, at jo større indsigt, man får i området, jo mere spændende er det, og jo mere omsiggribende bliver det. Ikke kun på jobbet, men også privat.

Søren Høirup er CEO for Medarbejderne Aps

Om Medarbejderne

Medarbejderne er et professionelt vikar- og rekrutteringsbureau lokaliseret i hele landet. Medarbejderne er medlem af VikarBranchen - en del af Dansk Industri. Det betyder, at Medarbejderne efterlever foreningens godkendelsesordning.

Medarbejderne deltog på Klimaklar Servicevirksomhed. Klimaklar Servicevirksomhed er et gratis rådgivningsforløb, der skal være med til accelerere grøn omstilling og CO2-reduktion blandt Dansk Industris servicevirksomheder.

Læs mere om Medarbejderne her.

Skrevet af:

Lasse Rafiq Hangaard, Jakob Vedelsby, Viegand Maagøe

Relateret indhold