30.05.23 DI Service Nyheder

Økonomiaftale 2024: Tæt offentlig-privat samarbejde er vejen til bedre og billigere tilbud på socialområdet

Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024. I aftalen er parterne blandt andet enige om at arbejde videre med en række initiativer fra den første delrapport fra ekspertudvalget på socialområdet. Det betyder, at der eksempelvis er enighed om at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde.

Det offentlige kan ikke løfte opgaven alene
At etablere flere botilbud er umiddelbart en oplagt løsning, når der er mangel på kapacitet. Dansk Industri mener dog ikke, at det bør ske ved at hjemtage botilbudskapaciteten på det specialiserede socialområde.

”Den løsning, der er præsenteret i aftalen om kommunernes økonomi, forstår vi desværre, som en hjemtagning af området. Vi frygter, at kommunerne med denne aftale i hånden vil udkonkurrere de private tilbud,” siger Jakob Scharff, branchedirektør hos DI Service, og fortsætter:

”Det minder os om den diskussion, der før har været på området, der handlede om, hvorvidt private må tilbyde offentlige velfærdsløsninger. Virkeligheden er dog, at der er brug for både private og offentlige aktører, hvis vi skal have mest mulig kvalitet for pengene. De private tilbud er højt specialiserede, anerkendte og fagligt kompetente, ellers ville de ganske enkelt lukke.”

Samarbejd for borgernes skyld
At de kommunale udgifter til socialområdet er voksende, bør ikke have den konsekvens, at kommunerne hjemtager opgaven. Tværtimod bør kommunerne arbejde mod at sikre fair konkurrence og lige vilkår mellem offentlige og private aktører, da det vil sikre de bedste og billigste tilbud.

Vi mener, at samarbejdet mellem kommunerne og de private tilbud bør nytænkes, så det bliver tættere og mere forpligtigende. I den forbindelse kan man overveje at etablere udbud, der har fokus på sammenlignelig pris og kvalitet. Et stærkt offentlig-privat samarbejde er nemlig afgørende, hvis alle borgere skal sikres den rette hjælp Jakob Scharff, Branchedirektør

Dansk Industri opfordrer KL og kommunerne til at gå i tæt dialog med de private aktører på socialområdet med et mål om, at sikre de bedste tilbud til borgerne til den bedst mulige pris.

Emil Knudsen
Skrevet af:

Emil Knudsen

Relateret indhold