Dansk Sundhed og Velfærd

Sektionen for Dansk Sundhed og Velfærd samler de private leverandører inden for sundheds- og velfærdsområderne.

Hvem er vi?

Dansk Sundhed og Velfærd er en sektion i DI Service. Sektionen samler de private leverandører inden for sundheds- og velfærdsområderne og varetager de fælles branchemæssige interesser.

Formålet er at øge kendskabet og bevidstheden om potentialet ved inddragelse af de private kompetencer på lokalt, regionalt, nationalt og nordisk niveau gennem dialog med offentlige myndigheder, politikere og andre relevante interessenter. Der arbejdes blandt andet for ligebehandling af offentlige og private leverandører, et styrket frit valg samt øget inddragelse af private leverandører.

Hvem er vores medlemmer?

Sektionens medlemmer er virksomheder, der er serviceleverandører på sundheds- og velfærdsområderne.

Sektionen har fokus på blandt andet etablering og drift af private daginstitutioner, plejehjem, hjemmepleje, tilbud på det specialiserede socialområde, handicapservice, rehabilitering, genoptræning, samt sundhedstjenester. Desuden dækker sektionen rådgivningsydelser på kernevelfærdsområdet samt velfærdsteknologiske løsninger.

CASEBANK

Private daginstitutioner

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF - Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet blev med aftalen om minimumsnormeringer enige om, at der i fremtiden ikke må være private børnehaver og vuggestuer. Mød nogle af de private børnehaver og vuggestuer, der bliver ramt af det kommende lovindgreb her.

Læs mere
Julie Bjerre Linnemann

Julie Bjerre Linnemann

Chefkonsulent

Mobil 52185908

  • Direkte +45 3377 3611
  • Mobil +45 5218 5908
  • E-mail jubl@di.dk