Dansk Sundhed og Velfærd

Sektionen for Dansk Sundhed og Velfærd samler de private leverandører inden for sundheds- og velfærdsområderne.

Dansk Sundhed og Velfærd

Dansk Sundhed og Velfærd er en sektion i DI Service. Sektionen samler de private leverandører inden for sundheds- og velfærdsområderne og varetager de fælles branchemæssige interesser.

Formålet er at øge kendskabet og bevidstheden om potentialet ved inddragelse af de private kompetencer på lokalt, regionalt, nationalt og nordisk niveau gennem dialog med offentlige myndigheder, politikere og andre relevante interessenter. Der arbejdes blandt andet for ligebehandling af offentlige og private leverandører, et styrket frit valg samt øget inddragelse af private leverandører.

Om medlemmerne

Sektionens medlemmer er virksomheder, der er serviceleverandører på sundheds- og velfærdsområderne i kommuner og regioner.

Sektionen har fokus på blandt andet drift af plejecentre, leverandører af madservice, personlig og praktisk hjælp i hjemmet, handicapservice, rehabiliteringsområdet, genoptræning, hjælpemiddelområdet, børne- og ungeområdet, samt sundhedstjenester.

Felix Dalker

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4624
  • Mobil +45 2949 4412
  • E-mail fdal@di.dk