Bestyrelse

Bestyrelsen for Dansk Sundhed og Velfærd består af:

  • Stine Louise Eising von Christierson, adm. direktør i Forenede Care A/S (formand)
  • Kenneth Kammerdahl, adm. direktør i Estrids Pleje A/S
  • Tue Roth, direktør i Trygge Institutioner
  • Søren Andersen, direktør i Attendo Danmark A/S
  • Trine Bartholdy, CEO i Stork Klinik
  • Thomas Karlsson, adm. direktør i Type2Dialog ApS
  • Jill Trolle, direktør i Trolle Care