DI Service

Medlemskab

Her kan du se, hvad det koster at være medlem hos DI Service.

I tillæg til dit medlemskab i Dansk Industri tilbyder DI Service dig målrettet vejledning, sparring, netværk, politisk indflydelse og information.
Alt dette vil blive en stor del af dit medlemskab i DI Service, hvor vi varetager dine interesser.

For medlemmer af DI koster medlemskabet hos DI Service et grundkontingent på 5.000 kr., som tillægges 0,015 pct. af virksomhedens lønsum.
Virksomheder, der er associeret til DI, betaler et grundkontingent på 5.000 kr., som tillægges 60 kr. pr medarbejder for at være medlem af DI Service. For begge medlemskaber gælder det, at det årlige kontingent til DI Service maksimalt kan udgøre 150.000 kr.
Forudsætningen for at blive medlem i DI Service er, at din virksomhed i forvejen er medlem af eller på anden vis associeret til DI.

Nedsat kontingent

Har din virksomhed aktiviteter, som kun falder delvist ind under DI Service’ virkefelt, eksempelvis at den både har produktion og serviceaktiviteter,
skal denne betale mindre i kontingent. Således skal virksomheden kun betale kontingent til DI Service for den andel af medarbejderne/lønsummen, der er beskæftiget inden for DI Service’ virkefelt.

Relateret indhold