04.06.20 DI Service Nyheder

DareDisrupt: Fremtiden kræver agilitet og digital udvikling i servicevirksomhederne

”Kriser er muligheder. Muligheder for at komme tættere på jeres kunder, for at lære og for at komme ind på nye markeder”

”Kriser er muligheder. Muligheder for at komme tættere på jeres kunder, for at lære og for at komme ind på nye markeder”

Corona og klimaændringerne er to kriser, som kommer markant til at ændre forudsætningerne for at drive forretning i de kommende år. Hvis de to kriser kobles med den stærke underliggende eksponentielle udvikling i digitalisering og ny teknologi, så står de danske servicevirksomheder med betydelige udfordringer – men Rasmus Bie-Olsen, direktør i konsulentvirksomheden DareDisrupt, ser også, hvordan kriser kan skabe betydelige muligheder for de danske servicevirksomheder. Muligheder for tættere kundekontakt og muligheder for at komme ind på nye markeder. 

”Krisen medfører ændringer, som vil aflejre sig i ny adfærd og nye vaner”

I forbindelse med coronakrisen ser DareDisrupt primært to ændringer, som de danske servicevirksomheder bør forholde sig til

1. Online og hjemmefra

Rigtig mange har øvet sig og fundet fordele i at handle mere online og i at arbejde mere online. Noget af det rulles tilbage efterhånden som corona aftager. Men meget af det har allerede aflejret sig i nye vaner og præferencer. Twitter og Facebook er to virksomheder, der allerede har gjort hjemmearbejde til ny standard for deres medarbejdere. For mange danske kontorarbejdspladser betyder det, at der kigges på mere fleksible løsninger med færre pladser på kontoret. 

2. Agilitet - hastigheden og villigheden til at forandring

Virksomheder såvel som hele samfundet har nu oplevet, at hvad der før var mejslet i sten, kan ændres over en weekend. Men hvordan håndterer man som virksomhed store forandringer? 

Svaret ligger i mindset meget mere end i processer. Som virksomhed skal man forstå og øve sig i, at markante og hurtigere forandringer bliver en fast del af hverdagen. Forandringer som virksomheder kan udnytte og drage fordel af. 

”Mange organisationer spørger nu: Hvordan kan vi bevare følelsen af agilitet og forandringsparathed uden at have en krise?”

DareDisrupt kommer med ét klart råd omkring kriser og forandringsparathed til de danske servicevirksomheder: Allerede nu skal der tages mange beslutninger, der peger mod ændringer i kundernes behov, der skabes af tre drivere for udvikling – corona, klima, ny teknologi og digitalisering. Det kræver, at man som ledelse forstår og bliver enige om, hvilke fordele og forretningsmuligheder, fremtidige forandringer kan skabe for virksomheden. Ifølge Rasmus Bie-Olsen bør netop dette være det vigtigste punkt på næste ledelsesmøde.