31.05.24 DI Transport Blog

Fremskrivning: Den kollektive transport bliver over dobbelt så dyr som bilen

I 2050 vil billetpriserne således være over dobbelt så høje som i dag, mens bilen i samme periode ventes at blive billigere.

Det kan være meget sundt ind i mellem at forestille sig, hvordan fremtiden bliver, hvis vi bare gør som vi plejer. Hvis den udvikling vi hidtil har kendt til fortsætter. Hvis vi ikke ændrer kurs. Den lille øvelse har vi lavet på prissætningen af kollektiv transport og kørsel i bil. Vi har ganske enkelt blot fremskrevet den hidtidige prisudvikling for at se, hvad der kommer til at ske.

Vi ved jo godt, at billetpriserne i den kollektive transport er steget, og at det bliver billigere at tage bilen. Men resultatet af fremskrivningen kom alligevel lidt bag på os.

I 2050 vil billetpriserne således være over dobbelt så høje som i dag, mens bilen i samme periode ventes at blive billigere. Det er tydeligt, at der er noget helt galt. Vi har brug for, at flere i fremtiden vælger kollektiv trafik til, bl.a. for at bekæmpe trængslen, men det bliver særdeles svært at overbevise danskerne om at tage bussen eller toget, hvis prisforskellen til bilen kun bliver større og større. 

Derfor er der brug for politisk handling. Vi appellerer til, at regeringen afsætter 1,1 mia. på næste års finanslov til at reducere priserne i den kollektive transport, så bussen bliver mere konkurrencedygtig ift. bilen. Men prisreduktioner kan ikke stå alene, for hvad nytter en billig billet, hvis bussen ikke kører? Hele den kollektive transport skal styrkes, og det kalder på en ambitiøs mobilitetsplan. 

Anbefalinger 
Jeg vil opfordre alle til at læse denne artikel på Altinget  Prognose tegner dyster fremtid for den kollektive trafik - Altinget: Transport

Er du med på årets folkemøde på Bornholm, så kom og vær med til nogle af debatterne om kollektiv transport. F.eks. den 13. juni kl. 12.30, hvor Ældre Sagen inviterer til en debat om kollektiv trafik er bindeleddet mellem lang og by eller samme dag kl. 17.30, hvor Region Hovedstaden spørger om den kollektive trafik er tilbage på sporet.

Fredag den 14. juni kl. 9.15 afholder Danske Regioner, nabogo, m.fl. debat om fremtidens kollektive trafik i landdistrikterne og kl. 17 samme dag, spørger Ældre Sagen hvordan vi løfter den kollektive trafik lokalt  

/Lise Bjørg Pedersen, chefkonsulent DI Transport

Lise Bjørg Pedersen

Lise Bjørg Pedersen

Sekretariatsleder, Dansk Kollektiv Trafik (DKT)

  • Direkte +45 3377 4835
  • Mobil +45 2142 4732
  • E-mail libp@di.dk

Relateret indhold