31.05.24 DI Transport Blog

Grøn Fond sikrer støtte til omstilling af den tunge transport

Som et resultatet af forhandlingerne hæves dieselafgiften med 50 øre pr. liter diesel. Det lykkedes dog, at sikre, at branchen kompenseres på flere andre områder

Forhandlingerne om en deludmøntning af Grøn Fond er afsluttet, efter et bredt flertal i Folketinget blev enige om tiltag, som skal fremme den grønne omstilling. DI Transport har fulgt forhandlingerne tæt, og har hele vejen igennem argumenteret for, at der blev afsat penge til den grønne omstilling af den tunge vejgodstransport.

Som et resultatet af forhandlingerne hæves dieselafgiften med 50 øre pr. liter diesel. Det lykkedes dog, at sikre, at branchen kompenseres på flere andre områder. Der afsættes blandt andet midler til at nedsætte taksterne på kilometerafgiften, så det samlede afgiftsniveau ikke overstiger det, som branchen ellers havde udsigt til.

Derudover er der afsat 750 millioner kroner til grøn omstilling og effektivisering af vejgodstransporten. Udmøntningen af puljen er ikke endeligt afklaret. I DI Transport arbejder vi for, at støttemidlerne går til bl.a. tilskud til indkøb af el-lastbiler og til opsætning af ladestandere ude hos virksomhederne.

Der afsættes også en ramme på 161 mio. kr. til biogaslastbiler. I DI Transport har flere medlemmer investeret i gaslastbiler, der kan køre på grøn biogas, vi er derfor meget tilfredse med, at regeringen også anerkender behovet for at understøtte denne teknologi. Udmøntningen af puljen til biogaslastbiler er heller ikke endeligt afklaret. I DI Transport er holdningen at, midlerne f.eks. bruges til at afgiftsfritage biogas fra CO2-afgiften.   

Ny aftale skruer på dieselafgift og sænker omstridt vejafgift (mobilitywatch.dk)

Politisk aftale baner vej for lavere vejafgift - ATL - DI (danskindustri.dk)

En aftale på kørekortområdet indgået mellem kørelærerforeninger og transportministeren i december 2023 har medført, at transportministeren i en kommende bekendtgørelse har forslået at indføre et fuldkomment tolkeforbud ved køreprøver fra 1. januar 2025. Baggrunden for forbuddet er, at der er blevet konstateret snyd i forbindelse med anvendelsen af tolke. Dog har ministeren ikke undersøgt omfanget af snyd, hvorfor problemets størrelse ikke kendes.

I DI Transport er vi dybt bekymrede over udsigten til et tolkeforbud, som vil gøre det svært for en række herboende udlændinge at tage et kørekort i Danmark og derved søge job i transportbranchen. Derfor har DI Transport, sammen med en række andre organisationer, henvendt sig til ministeren.

Du kan læse mere i Børsens dækning her:

Minister vil forbyde tolke ved køreprøver (borsen.dk)

Ukrainske flygtninge frygter ministers plan om tolkeforbud (borsen.dk)

Regeringsparti går i rette med ministers tolkeforbud (borsen.dk)

Færdselsstyrelsens overimplementering af direktivet om udlejnings- og leasingkøretøjer har også fyldt meget i den senere tid.  Det har efter DI Transports opfattelse aldrig har været meningen med direktivet, at der skal fremvises hverken leasing- eller ansættelseskontrakter på indregistrerede danske leasingkøretøjer. Kravet om at fremvise både leasing- og ansættelseskontrakter har derimod været tiltænkt de situationer, hvor en dansk transportvirksomhed for en kortere periode lejer eller leaser et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat. Efter at DI Transport rejste sagen, har transportministeren bedt Færdselsstyrelsen om at se på sagen igen.  

ATL & DI: Regel- og bøderegn vokser, når Færdselsstyrelsen overimplementerer EU-regler - Altinget: Transport

Minister vil undersøge, om styrelse overimplementerer EU-regler om kontrol med lejede køretøjer - Altinget: Transport

/Andreas Vemgaard Sørensen, konsulent Godstransport & Logistik

Andreas Vemgaard Sørensen

Andreas Vemgaard Sørensen

Konsulent

Relateret indhold