DI Transport

Shipping- og havnevirksomheder

Integrerede dele af dansk infrastruktur og transport

Shipping- og havnevirksomheder er integrerede dele af dansk infrastruktur og transport. Størstedelen af dansk udenrigshandel, målt i tons, går gennem de danske havne. Havnene er derfor vigtige for Danmarks internationale konkurrenceevne, og de fungerer ikke uden shipping- og havnevirksomhederne.

Havnene fungerer i tæt samspil med virksomhederne på havnene og de øvrige transportformer. Udviklingen af en effektiv havnesektor finder således ikke sted isoleret. Det er derfor vigtigt, at der er en langsigtet og stabil kommunal planlægning omkring erhvervshavnene, så der ikke opstår konflikter mellem havnene og deres naboer. Det er også centralt at se på udviklingen af havnene i tæt relation til den øvrige infrastruktur til søs og på vej- og banenettet. Der bør ligeledes være en klar rollefordeling mellem de offentlige aktører og private virksomheder i havnesektoren.

DI Transport arbejder for at:

  • Fremme havnene som omdrejningspunkter mellem godstransporten på vej og bane og til søs
  • Fremme havnenes rolle som en del af den nationale og internationale infrastruktur
  • Sikre gode rammevilkår og rettigheder for shipping og havnevirksomheder, som er etableret på og driver forretning fra havnearealer
  • Sikre et optimalt samspil og klare roller mellem de offentlige havne og private virksomheder på de selvsamme havne

DSHVs fokusområder er Erhvervspolitik, Uddannelse, Medlemsservice og Kommunikation. DSHV arbejder for at skabe værdi for medlemmerne, så de kan lykkes med at være grønne og ansvarlige virksomheder i den hårde internationale konkurrence. DSHV’s medlemmer bidrager væsentligt til nationale og internationale transporter. DSHV er en attraktiv forening for alle shipping- og havnevirksomheder og med stor grad af eksternt samarbejde og videndeling.

Besøg Brancheforeningen Danske Shipping- og Havnevirksomheder

Jesper Sebbelin

Jesper Sebbelin

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3115
  • Mobil +45 2467 6936
  • E-mail jese@di.dk

Relateret indhold