Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er en forudsætning for vækst

En velfungerende infrastruktur og et moderne transportsystem med høj mobilitet er en væsentlig forudsætning for vækst.

Infrastruktur og mobilitet bliver stadig mere afgørende for transportvirksomheder og det øvrige erhvervsliv.

Adgangen til at handle på tværs af landene, til kvalificeret arbejdskraft og til hurtig og præcis levering af varer, er en væsentlig parameter i den internationale konkurrence.

Som en selvstændig enhed i DI, arbejder Infrastruktur for at sikre en konkurrencedygtig mobilitet for virksomhederne.    

En moderne og udbygget infrastruktur er af stadig større betydning for danske virksomheders konkurrenceevne og bundlinje, samt en væsentlig forudsætning for vækst i samfundet. Det er afgørende, at varer og gods kan transporteres effektivt, og til lavest mulige omkostninger.  

Der er udsigt til, at presset på vejene og resten af transportsystemet vil stige i fremtiden, og det vil skabe store udfordringer for både borgeres og virksomheders mobilitet.

Det er derfor nødvendigt, at man udnytter den eksisterende kapacitet bedst muligt, og får prioriteret en række helt nødvendige investeringer i infrastrukturen.  Gerne i form af en samlet masterplan for udbygningen af dansk infrastruktur, så investeringerne tilrettelægges ud fra en afvejning af, hvad der giver mest mobilitet for pengene.

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

Michael Svane er ansvarlige for infrastruktur i DI

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk