DI Transport

Mobilitet og infrastruktur

Et bredt mobilitetstilbud og velfungerende infrastruktur er en forudsætning for udvikling - som en selvstændig enhed i DI, arbejder Mobilitet og Infrastruktur for at sikre en konkurrencedygtig mobilitet for virksomhederne og deres medarbejdere.

Det er afgørende for Danmark og dansk erhvervsliv, at vi har en international konkurrencedygtig infrastruktur med stor tilgængelighed til markeder, kunder, underleverandører og kvalificeret arbejdskraft.

Varer skal kunne transporteres effektivt til og fra virksomhederne og forbrugerne. Virksomheder i alle brancher har brug for at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere. Her spiller udbuddet af mobilitetstilbud og kvaliteten af infrastrukturen store roller.

Et effektivt transportsystem med de rette transportmuligheder skaber et bedre arbejdsmarked, og giver den enkelte mulighed for at bruge tiden på andre ting end at transportere sig. Mange virksomheder oplever, at når der mangler mobilitetstilbud eller trafikal infrastruktur, så bremser det deres muligheder for udvikling.

Danmark har behov for, at vores infrastruktur understøtter størst mulig mobilitet – for den enkelte, for virksomhederne og for samfundet. Vi har brug for langsigtet, strategisk planlægning i mobilitet. Vi har brug for investeringer, der afhjælper trængselsproblemer på det overordnede vejnet, skaber fremkommelighed i byerne, sikrer bedre samspil mellem transportformerne, og tager ønsket om grøn omstilling med som en del af løsningen.

Det er derfor nødvendigt, at udnytte kapaciteten i den eksisterende infrastruktur bedst muligt, men også at prioritere en række helt nødvendige investeringer i ny infrastruktur. Det gøres bedst med en samlet plan for mobiliteten og udbygningen af dansk infrastruktur, så investeringerne tilrettelægges ud fra hvilken løsning som er bedst egnet, og ud fra en afvejning af hvad der giver mest mobilitet for pengene.

Læs mere om DI’s bud på en investeringsplan for dansk infrastruktur 2021-2030 her:

Mobilitet og infrastruktur i verdensklasse

Læs udspillet

Nationale kørselsafgifter for alle køretøjer

Læs udspillet
Anders Rody Hansen

Anders Rody Hansen

Chefkonsulent

Relateret indhold