DI Transport

Luftfart

Styrker de internationale forbindelser

Luftfarten leverer tilgængelighed og effektiv mobilitet. Effektive forbindelser til og fra eksportmarkederne har vital betydning for dansk økonomi. Og så skal man ikke glemme betydningen for turismen. Den samfundsmæssige værdi af en effektiv luftfartsbranche, kan derfor ikke undervurderes.

Globalisering og luftfart hænger tæt sammen. Globaliseringen betyder, at verden er blevet mere åben, og det har skabt nye muligheder for danske virksomheder. For at udnytte disse muligheder er det en forudsætning, at danskerne har adgang til hurtig og billig transport til andre lande.

Hvis Danmark vil være et attraktivt land, der kan tiltrække virksomheder og højværdiarbejdspladser, er det afgørende, at Danmark har en effektiv luftfartssektor med gode flyforbindelse til både ind- og udland.

DI Transport arbejder for at:

  • Sikre et solidt grundlag for fremtidens luftfart i Danmark
  • Sikre de bedste mulige rammebetingelser for luftfartens værdikæde, såvel for aktører i general aviation, luftfartsselskaber, lufthavne og andre aktører i kommerciel luftfart i Danmark
  • Skabe sammenhæng mellem danske lufthavne, luftfartsselskaber, øvrige transportformer og infrastruktur

Brancheforeningen Dansk Luftfart

Arbejdet med luftfart i DI Transport er forankret i Brancheforeningen Dansk Luftfart, der er en medlemsforening i DI Transport.

Besøg Brancheforeningen om Dansk Luftfart

Per Henriksen

Per Henriksen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4672
  • Mobil +45 4041 3701
  • E-mail pehe@di.dk

Relateret indhold