DI Transport

Styrk den kollektive trafik i kommuner og regioner

Kollektiv transport i kommunerne og regioner.

Velfungerende kollektiv transport er med til at sikre lige muligheder for alle. Den gør det bl.a. muligt for flere unge at gennemføre en ungdomsuddannelse og hjælper virksomheder med at tiltrække de rette medarbejdere. Samtidig er kollektiv transport en vigtig brik i den grønne omstilling, fordi energiudnyttelsen er bedre, når flere rejser sammen.

Styrk kollektiv transport i din kommune

DI Transport og Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik har udarbejdet to handouts med fakta om kollektiv transport og konkrete forslag til, hvordan kommuner og regioner kan styrke den.

Læs handout for små og mellemstore kommuner samt regioner her.

Læs handout for de fire største byområder her.

Værd at vide om kollektiv transport

Bliv klædt på til valgkampen med DI Transport og Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik’s webinar Introduktion til den kollektive transport for KV21 og RV21 kandidater. Her får du bl.a. viden om organisering, finansiering, grøn omstilling samt kommuner og regioners muligheder for at styrke kollektiv transport.

Puljer til kollektiv transport

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i sommeren 2021 en infrastrukturplan for statslige investeringer i infrastruktur frem mod 2035. Planen indeholder en række puljer, som kommuner og regioner kan søge for at styrke kollektiv transport.

  • Pulje til busfremkommelighed i hele landet - 100 mio. kr. fra 2022
  • Pulje til højklasset kollektiv transport - fx letbaneprojekter, 2,482 mio. kr. fra 2026
  • Pulje til medfinansiering af kommunale cykelprojekter - 200 mio. kr. fra 2022
  • Pulje til mere trygge og attraktive stationer - 350 mio. kr. i perioden 2022-2023
  • Pulje til øget tilgængelighed på statione r- 650 mio. kr. i perioden 2022-2023
  • Pulje til grønne busser og grøn flextrafik - 250 mio. kr. i perioden 2022-2026

Læs aftale om Infrastrukturplan 2035 her.

DI’s udspil om kollektiv transport

Læs vores nationale udspil om en grønnere, billigere og mere effektiv kollektiv transport.

Læs udspillet her.

Lise Bjørg Pedersen

Lise Bjørg Pedersen

Sekretariatsleder, Dansk Kollektiv Trafik (DKT)

Anders Rody Hansen

Anders Rody Hansen

Chefkonsulent

Relateret indhold