DI Transports godsudvalg

For mere at vide om godstransport og logistik

Udvalget består af en række repræsentanter fra virksomheder inden for godstransport og logistik.

Formålet er at rådgive DI Transports bestyrelse og sekretariat om aktuelle politiske emner inden for vejgodstransport og logistik.

Udvalget har bl.a. drøftet emner som f.eks.

  • EU's vejpakke og cabotagekørsel
  • Godskørsel med varebiler
  • Modulvogntog
  • Levering uden for myldretiden

Rune Noack

Seniorchefkonsulent