02.05.19 DI Transport Nyheder

Bedre varelevering i byerne

Miljøstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om støj fra varelevering.

Formålet er at give bedre vejledning til kommunerne om, hvordan man kan håndtere støj i forbindelse med varelevering til bl.a. supermarkeder.

I dag håndtere de fleste kommuner klager over støj ved at udstede et støjpåbud til supermarkedet, der betyder at der ikke må leveres varer før kl. 7.00. Men det giver andre problemer for de fleste vil gerne have frisk brød og mælk i butikkerne, når de åbner kl. 8.00. Konsekvenser er, at leveringerne bliver mindre effektive, når lastbilerne skal køre i myldretiden. 

DI Transport har sammen med en række virksomheder og andre erhvervsorganisationer være med i arbejdet om den nye vejledning.

”Hvis vareleveringen kan foregå uden for myldretiden og tidligere om morgenen, kunne vi effektivisere transporten, hvilket er bedre for både miljøet, trafiksikkerheden og transportbranchen” siger seniorchefkonsulent i DI Transport Rune Noack.

De nuværende støjpåbud betyder, at chaufføren kan nå færre leveringer på en rute. Dermed skal der flere lastbiler ud på vejene i myldretiden end nødvendigt, og tilmed kører de samtidigt med, at der er flest cykelister og gående i trafikken. 

I DI Transport håber man, at kommunerne vil tage den nye vejledning til sig. 

”Vi skal helst væk fra de meget firkantede påbud, som gør transporten mindre effektivt. Vejledningen lægger op til en tættere dialog mellem kommuner, transportbranchen og supermarkeder, om at finde andre løsninger på støjudfordringerne. Det mener vi, er vejen frem” siger Rune Noack.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret