DI Transports bestyrelse på besøg hos Magrethe Vestager

17.04.18 DI Transport Nyheder

DI Transports bestyrelse i Bruxelles

Der var et tætpakket program, da DI Transports bestyrelse var på besøg i Bruxelles tirsdag og onsdag. Det blev blandt andet til møder med både EU-kommissær Magrethe Vestager og medlem af Europa-Parlamentet Jens Rohde.

De fleste regler for transport udspringer af fælles EU-regler, og lovgivningsarbejder har derfor stor betydning for transportvirksomhedernes hverdag.
 
DI Transports bestyrelse var derfor taget til Bruxelles for at drøfte de aktuelle og kommende EU-sager.  
 
Tirsdag startede man med et møde med den danske EU-repræsentation, hvor bestyrelsen mødtes med den stedfortrædende ambassadør Vibeke Pasternak Jørgensen og transportattaché Caroline Tastesen.

Her fik bestyrelsen indblik i udfordringerne i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU – brexit - og en opdatering på forhandlingerne i Minsterrådet om EU’s vejpakke, der bl.a. indeholder regler om udstationering af chauffører, cabotagekørsel og reglerne om køre- og hviletid.    

Derefter var der møde med EU-Kommissionens tjenestegren for transport, DG Move.

Det blev en drøftelse om udfordringerne med EU’s vejpakke og konsekvenserne for både bustransport og vejgodstransporten. Derudover drøftede man konkurrencen i luftfarten og udfordringer med trængsel på det europæiske vejnet og havneområdet.  

På besøg hos Magrethe Vestager
Tirsdag sluttede med et besøg på den danske EU-kommissær Magrethe Vestagers kontor i Berlaymontbygningen i hjertet af EU-kvarteret i Bruxelles.

En velforberedt kommissær understregede transportens betydning for det indre marked og sammenhængskraften i EU.

Derudover blev der givet et grundigt indblik i arbejdet i Kommissionen på konkurrenceområdet, herunder lastbil-kartelsagen og digitaliseringsområdet, som har stor betydning for transportbranchen.

Onsdag morgen mødtes DI Transports bestyrelse med DI’s europapolitiske chef Anders Ladefoged og den adm. direktør Markus Beyrer fra den Europæiske Industriorganisation BusinessEurope, som DI er medlem af.

Gennem DI og BusinesEurope bliver transportbranchens europæiske udfordringer bragt videre ind i det europapolitiske arbejde. Transportbranchens betydning for den økonomiske vækst i EU blev tydeligt understreget, og der er stor fokus på infrastruktur i de kommende budgetforhandlinger for EU.

Drøftede vejpakken med Jens Rohde
Europa-Parlamentet drøfter i øjeblikket EU-Kommissionens forslag til vejpakke.

Det var derfor en meget aktuel debat med det radikale medlem af Europa-Parlamentets transportudvalg Jens Rohde, som DI Transports bestyrelse fik mulighed for onsdag eftermiddag.

Der blev drøfte udfordringerne med anvendelse af udstationeringsreglerne for vejtransporten, cabotageregler, køre- og hviletid og kombineret transport. Derudover vendte man også jernbanepassagerers rettigheder og forventningerne til EU’s budget og infrastrukturen.

Michael Svane

Michael Svane

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4652
  • Mobil +45 4036 1348
  • E-mail misv@di.dk

Relateret indhold