14.06.18 DI Transport Nyheder

Fastlåste forhandlinger om vejpakken

Mulighederne nye spilleregler for godstransporten i EU er hæmmet af fastlåste forhandlinger.

DI Transports branchedirektør Michael Svane er formand for transportudvalget i den store europæiske industriorganisation BusinessEurope. På mødet den 13. juni drøftede udvalget forhandlingssituationen på vejpakken med repræsentanter for EU-Kommissionen og det kommende østrigske formandskab, der overtager formandskabet for EU den 1. juli.

EU’s vejpakke, der blev fremlagt for knap et år siden, indeholder forslag til nye EU-regler for bl.a. cabotagekørsel med lastbil, udstationering af chauffører og ændring af reglerne om køre- og hviletid.  

Europa-Parlamentet vedtager først deres endelige holdning på plenarsamlingen i begyndelsen af juli. Og samtidigt venter et valg til Europa-Parlamentet til maj næste år.  

Fronterne blandt medlemslandene i ministerrådet er fastlåste. Så længe det er tilfældet, kan vejpakken ikke vedtages.

DI Transport efterlyser mere enkle EU-regler for transportbranchen, men vurderer, at det kræver noget særligt, hvis enderne skal nå samme.

”Der hviler et stort pres på Østrig for at skabe en proces, hvor der kan mønstres en politisk vilje til at finde et kompromis. Østrig vil indlede bilaterale drøftelser med medlemslandene, men planlægger ikke et rådsmøde førend primo december. Tiden begynder dermed at blive knap, siger Michael Svane, branchedirektør i DI Transport og formand for transportudvalget i BusinessEurope.

Skrevet af:

Rune Noack

Relateret indhold